Học và làm theo Bác ở Trường THPT Nam Trực

Thi đua “Dạy tốt - Học tốt” theo lời Bác dạy là phong trào xuyên suốt ở Trường THPT Nam Trực.

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Trường hiện có 91 cán bộ, giáo viên, nhân viên, Chi bộ nhà trường có 47 đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng được chi bộ nhà trường tổ chức thực hiện một cách toàn diện, không chỉ tập trung vào cán bộ, đảng viên, giáo viên mà còn chú trọng lan tỏa tới học sinh nhà trường. Để việc học tập đạt kết quả cao, nhà trường đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là yếu tố nền tảng tiên quyết kết quả việc học tập. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi CBGV nhà trường luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chi bộ Trường THPT Nam Trực đã quán triệt đến toàn thể CBGV về việc đăng ký học tập và làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó nội dung trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo. Để tạo chuyển biến trong nhận thức cho mỗi CBGV, Ban giám hiệu nhà trường đã đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền thông qua các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, Hội đồng giáo dục và hướng dẫn phương thức tổ chức học tập chuyên đề năm. Ban giám hiệu nhà trường cũng chỉ đạo các bộ môn Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử xây dựng kế hoạch chi tiết chương trình lồng ghép, tích hợp giảng dạy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh; chỉ đạo Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm giáo dục đoàn viên, giáo viên trẻ và học sinh ý thức học tập và làm theo Bác như: hoạt động của câu lạc bộ Sức sống xanh (thiện nguyện, vệ sinh môi trường, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, tiếp sức mùa thi...), hoạt động ngoại khóa sáng thứ hai hàng tuần, hoạt động vệ sinh môi trường sáng chủ nhật hàng tháng; thi kể chuyện về Bác Hồ kính yêu trong một số giờ sinh hoạt lớp. Ban giám hiệu biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường. Chi bộ và nhà trường xác định rõ và xây dựng nội dung đột phá trong các năm học để triển khai thực hiện: Năm học 2020-2021: Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Năm học 2021-2022: Tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với diễn biến dịch COVID-19. Bên cạnh đó, chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường đã đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động năm học, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành GD và ĐT, địa phương phát động như: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Nam Định hội nhập và phát triển”, “Nam Định chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nam Định thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ nhà trường đã tập trung chọn 3 nội dung để lãnh đạo chỉ đạo: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cụ thể: Trong bối cảnh dịch COVID-19, nhà trường đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh của mạng xã hội trong việc tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay” được nhà trường tổ chức học tập quán triệt và áp dụng phù hợp với thực tiễn của nhà trường. Nhà trường tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập thể lãnh đạo nhà trường tự giác nêu gương, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, nhiệt huyết với nghề, yêu thương học sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy. Tiêu biểu là các cô giáo: Nguyễn Thị Thư, Trần Thị Nhung, Hoàng Thị Phượng. Nhiều thầy cô không ngừng say mê nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, có những sáng kiến mới góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tiêu biểu là sáng kiến kinh nghiệm của các cô giáo Trần Thị Thìn, cô giáo Lưu Thị Nga được Giám đốc Sở GD và ĐT tặng Giấy khen). Đoàn Thanh niên nhà trường phát huy vai trò là tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng tạo môi trường để các đoàn viên thanh niên học tập và rèn luyện theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong quá trình rèn luyện đó, nhiều học sinh đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các cuộc thi, hội thi do các cấp tổ chức, tiêu biểu là các em: Vũ Minh Ánh, lớp 12A1 liên tiếp đứng đầu khối 12 trong các kỳ khảo sát chất lượng, đạt giải Ba môn Toán trong kỳ thi chọn HSG văn hóa cấp tỉnh; Đoàn Văn Quyến, đạt giải Nhì môn Vật lí; Đoàn Huy Hoàng, Đoàn Kim Dung, Vũ Huy Thắng, đạt giải Nhì môn tiếng Anh lớp 12 trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh. Đoàn Thanh niên cũng đã đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác như CLB Sức sống xanh, học sinh Đoàn Huy Hoàng 12A7 đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt và thể lực tốt).

Với những cách làm hiệu quả, việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CBGV Trường THPT Nam Trực. Chất lượng giáo dục nhà trường không ngừng được nâng cao, tạo được uy tín trong phụ huynh và nhân dân địa phương. Học sinh chăm ngoan, chấp hành tốt nội quy, nền nếp nhà trường và quy định của pháp luật, có kỹ năng sống cơ bản, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa, lôi cuốn, quy tụ các thành viên trong nhà trường phấn đấu vươn lên dạy tốt, học tốt. Tiêu biểu như các thầy, cô giáo đã và đang không ngừng vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có nhiều sáng tạo trong dạy học, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường: Cô Nguyễn Thị Thu Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên trường; cô Trần Thị Thìn, Tổ phó chuyên môn Ngữ văn; thầy Đoàn Văn Doanh, Tổ trưởng chuyên môn tổ Vật lý - Công nghệ; cô Trần Thanh Mai, giáo viên tiếng Anh; thầy giáo Hoàng Quốc Việt, Tổ phó chuyên môn tổ Toán - Tin; cô Trần Thị Dung, giáo viên Hóa học; cô Phạm Hằng, Tổ trưởng tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân - Thể dục quốc phòng an ninh... Chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên qua từng năm học. Nhiều năm liền, trường nằm trong top 15 của các trường THPT trong toàn tỉnh về chất lượng giáo dục các mặt. Kết quả đỗ tốt nghiệp THPT các năm đều đạt 100%, 70% học sinh học các trường đại học và cao đẳng sau tốt nghiệp THPT. Các cuộc thi, hội thi dành cho giáo viên và học sinh, nhà trường luôn đạt thành tích cao (là 1/10 trường có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết sáng kiến kinh nghiệm năm 2019; 4 năm liền nhà trường được tặng Cờ thi đua tại cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học; thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, trường xếp thứ 5/45 trường THPT công lập (năm học 2018-2019), xếp thứ 8/45 trường (năm học 2020-2021). Năm học 2021-2022, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có 24/36 học sinh đoạt giải; thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh có 3/3 học sinh đoạt giải; thi “Kể chuyện Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” do Sở GD và ĐT tổ chức, 2/2 học sinh đều đoạt giải...

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, trong những năm học tiếp theo, Trường THPT Nam Trực tiếp tục hoàn thiện, bổ sung nội dung thực hiện việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” làm cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học của trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website