Học và làm theo Bác ở huyện Vĩnh Lợi: Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Lợi trao Bảng tuyên dương cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: H.L

ĐA DẠNG MÔ HÌNH

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được từng địa bàn cơ sở triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng,  góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Điển hình như ở Đảng bộ xã Châu Thới, một trong những cách thức làm theo Bác là mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện tốt các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý. Cụ thể là xây dựng khẩu hiệu hoặc phương châm hành động thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân. Ngoài việc treo ảnh hoặc đặt tượng Bác trong hội trường, phòng làm việc, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể đã vận động các hộ dân trong toàn xã treo ảnh Bác tại nơi trang nghiêm trong nhà, có 3.366 hộ dân hưởng ứng tham gia, đạt 98%...

Đề cập đến các nội dung học Bác, đồng chí Lâm Thanh Bền - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội, cho biết: “Đảng ủy xã yêu cầu hàng quý mỗi chi bộ phải chọn một câu chuyện, bài nói, bài viết phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ để tiến hành sinh hoạt chuyên đề, để từng cán bộ, đảng viên tự rút ra ý nghĩa của chuyên đề mà rèn luyện, học tập. Những lời dạy thiết thực của Bác trong từng lĩnh vực, đối với từng cấp, từng ngành về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, những mẩu chuyện sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, phong cách làm việc dân chủ, khoa học, sống thanh cao trong sạch, giản dị; trọng dân, thương dân... đã lan tỏa từ đó”.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nhường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Thành: “Đảng bộ nhận thức sâu sắc rằng, “học tập” chỉ là bước đầu, là nền tảng tư tưởng, vấn đề quan trọng là phải vận động cán bộ, công chức thực hiện bước “làm theo”; làm cho mỗi cán bộ, công chức thật sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa nói và làm. Từ đó, xã đã hiện thực hóa bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, việc làm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn”.

Tọa đàm khoa học “Đánh giá thực trạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở tại huyện Vĩnh Lợi”, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở GD-KH&CN Bạc Liêu tổ chức. Ảnh: C.T

HIỆU QUẢ SỰ LAN TỎA

“Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã chỉ đạo việc đổi mới học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của BTV Tỉnh ủy cả hình thức lẫn nội dung, quán triệt phù hợp với từng đối tượng, tạo sự hấp dẫn, từng bước khắc phục được sự khô cứng, chiếu lệ. Công tác tổ chức học tập, quán triệt được chuẩn bị chu đáo, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu. Các tập thể, cá nhân đăng ký nội dung rèn luyện học tập, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy. Đặc biệt, từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý đã xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân (đạt 100%)...”, đồng chí Ngô Trường Tại - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lợi cho biết.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, nhiều tập thể, cá nhân trên toàn địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, cam kết không vi phạm 27 biểu hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị; bồi đắp về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên để có nhận thức đúng, hành động đúng. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị còn được Huyện ủy cụ thể hóa bằng nhiều công trình, phần việc trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Giai đoạn 2016 - 2020, người dân đã tự nguyện đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất làm đường, làm trường, làm nhà văn hóa, phá bỏ tường rào, vật kiến trúc, cây cối với tổng trị giá hàng tỷ đồng... Học Bác gắn với phong trào xây dựng NTM đã lan tỏa sâu rộng và tạo dựng được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương (6 đợt với 17 tập thể và 12 cá nhân) thường xuyên tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cũng tạo hiệu ứng mạnh mẽ để phong trào được nhân rộng, thấm sâu.

Tuổi trẻ huyện Vĩnh Lợi tham quan và tìm hiểu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: H.L

Với những cách làm hay, hình thức phong phú, đa dạng và mang tính thiết thực, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Vĩnh Lợi đã ngày càng tạo sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ. Quán triệt tốt phương châm “Trên làm trước, dưới làm sau”, trong Đảng làm trước để Nhân dân noi theo, từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém; tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác; đó là những bài học kinh nghiệm được Đảng bộ huyện Vĩnh Lợi vận dụng để tiếp tục học Bác thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website