Học và làm theo Bác ở Đảng bộ thành phố Bắc Ninh

Đồng chí Nguyễn Đức Hiện,  Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh cho biết: “Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng kịp thời, hiệu quả. Qua theo dõi nhận thấy, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện; việc học tập Chỉ thị 05 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Bắc Ninh”.

 Ở mỗi giai đoạn, thời điểm khác nhau mà Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa các nội dung học tập Chỉ thị 05 vào thực tiễn. Như việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt chuyên đề  (năm 2017, 2018, 2019, 2020) gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức, phát huy vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên, Thành  ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các chi, Đảng bộ cơ sở tiến hành rà soát và bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức phù hợp với nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng được tiêu chí đạo đức theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với tình hình, đặc điểm, nội quy và quy chế của cơ quan, đơn vị gắn với việc xây dựng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, xây dựng tác phong làm việc cũng như chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy
cho các Chi, Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy Đảng đã đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, đưa nội dung chuyên đề năm về học và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, sinh hoạt cơ quan, MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Với phương châm hành động “Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải nêu gương về mọi mặt”, thành phố Bắc Ninh tổ chức đồng bộ việc cán bộ, đảng viên cam kết với chi bộ nơi sinh hoạt và cơ quan nơi công tác về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không vi phạm những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên cuối năm. Thực tiễn, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học và làm theo Bác được chứng minh ở nhiều cách làm thiết thực, như: Chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố” được triển khai sâu rộng đã thúc đẩy có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường; mô hình “Đổi mới công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo” tạo chuyển biến tích cực, số đơn thư giảm nhiều so với các năm trước; các chương trình “Dấu ấn ngày vào Đảng” và “Mỗi tháng một tấm gương” góp phần nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; mô hình “Xây dựng tuyến phố văn minh” nâng cao chất lượng mỹ quan đô thị và các mô hình “Thanh niên khởi nghiệp”, “Tổ phụ nữ tín chấp tiết kiệm giúp nhau thoát nghèo”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần mang lại hiệu quả rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2020, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển và giữ vững đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 3,6% so với năm 2019 và chiếm khoảng 30% GRDP toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 5.700 tỷ đồng, bằng 108% so với năm 2019. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,59%. Thành phố Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác sắp xếp, tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp… Qua khảo sát, niềm tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền ngày càng được củng cố và nâng cao.

Thảo Nguyên

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website