Học và làm theo Bác ở Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Sơn La

Liên minh HTX tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực
cho các HTX trên địa bàn tỉnh năm 2020. Ảnh: Huyền Trăng

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh hiện có 9 đảng viên. Hằng năm, Chi bộ đã quán triệt, triển khai các chuyên đề học tập và làm theo Bác tới toàn thể cán bộ, đảng viên; hướng dẫn đảng viên, công chức, viên chức đăng ký những việc làm theo Bác theo từng chuyên đề hằng năm và sát với nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Đặc biệt, Chi bộ đã lựa chọn đăng ký nội dung có tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, như: Thành lập Liên hiệp HTX thủy sản Quỳnh Nhai; xây dựng, hỗ trợ từ 1 - 2 mô hình HTX tham gia chuỗi tiêu thụ sản phẩm; tuyên truyền phát triển HTX mới tại các xã vùng khó khăn trên địa bàn các huyện, thành phố... Trong quá trình thực hiện, Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề ra biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các việc làm theo của đảng viên tại các cuộc sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Từ đó, chỉ rõ những lĩnh vực đã làm được, những mặt còn hạn chế, tồn tại, giúp đảng viên xây dựng phương hướng khắc phục. Trong 5 năm (2015-2019), qua đánh giá phân loại, Chi bộ đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 4 năm đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hiện nay, toàn tỉnh có 661 HTX, 5 liên hiệp HTX, hoạt động trên các lĩnh vực: Dịch vụ nông nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, điện nước; xây dựng; quỹ tín dụng nhân dân; thương mại, dịch vụ du lịch, quản lý chợ; vận tải. Gắn với thực hiện các nội dung làm theo Bác mang tính đột phá, Chi bộ đã chỉ đạo cơ quan triển khai kịp thời các chính sách của Trung ương, của tỉnh hỗ trợ các HTX, nhất là chính sách tín dụng để các HTX có nguồn vốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp và với các HTX khác. Hằng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý các HTX về: Quản trị HTX, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm thị trường, ký kết hợp đồng sản xuất theo chuỗi tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn cách thức tổ chức, phương thức hoạt động, kỹ năng đàm phán... Đồng thời, tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn các HTX thành lập mới hoặc chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Phối  hợp với các ngành trong tỉnh xây dựng, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhân rộng mô hình trồng cây ăn quả chất lượng cao, trồng rau sạch; đầu tư dịch vụ du lịch... Giới thiệu, khảo sát hỗ trợ 5 HTX tham gia sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị theo chương trình hỗ trợ của Trung tâm KHCN&MT; 2 HTX theo chương trình của Viện Phát triển kinh tế hợp tác; 1 HTX tham gia xây dựng mô hình thí điểm của Viện Phát triển kinh tế Hợp tác...

Cùng với đó, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tạo điều kiện cho 16 HTX tiếp cận nguồn vốn vay với tổng số tiền trên 39 tỷ đồng đầu tư trồng cây ăn quả, trồng rau, hoa, kinh doanh nông sản, xây dựng nhà xưởng... Triển khai việc hỗ trợ cho các HTX từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh, vốn giải quyết việc làm và vốn ủy thác của Liên minh HTX Việt Nam từ năm 2016 đến nay gần 14 tỷ đồng cho 59 HTX. Năm 2019, đã hỗ trợ 198 triệu đồng cho 10 HTX tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội...

Đến hết năm 2019, các HTX trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển 99 chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn. Trong đó, 14 chuỗi rau, 65 chuỗi quả, 1 chuỗi cà phê, 2 chuỗi chăn nuôi gia súc, gia cầm, 3 chuỗi mật ong, 14 chuỗi thủy sản, với tổng sản lượng sản phẩm khoảng 20.000 tấn các loại/năm. Điểm nhấn là, toàn tỉnh hiện có 18 sản phẩm mang địa danh của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ, gồm: 3 sản phẩm nông sản được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý; 12 sản phẩm nông sản  bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận; 3 sản phẩm nông sản bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể... góp phần để sản phẩm nông sản bảo đảm các tiêu chí cung ứng cho các nhà máy, công ty, doanh nghiệp và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Trong thời gian tới, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tiếp tục gắn thực hiện các việc làm theo Bác với việc tư vấn, hỗ trợ các HTX phát triển, nâng cao vai trò, vị thế của thành phần kinh tế tập thể, HTX đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh. 

Hồng Luận

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website