Học và làm theo Bác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Cụ thể, Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ chức 10 hội nghị với trên 11.800 lượt người tham dự để quán triệt, nghiên cứu, học tập các chuyên đề liên quan đến Chỉ thị số 05-CT/TW. Trên 97% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu; 100% chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, xã, phường, thị trấn đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; khoảng 95% cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã xây dựng kế hoạch làm theo Bác...

Việc giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ được các cấp ngành quan tâm. Trong 5 năm, đã có 400 lớp với trên 30.000 người tham dự chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kì mới, trên 6.000 người tham dự các chuyên đề hằng năm về học tập chỉ thị. Toàn tỉnh có trên 34.400 ý tưởng, sáng kiến, giải pháp về giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh...

 

 Lãnh đạo Tỉnh ủy Cao Bằng tặng Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: TTXVN

Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất 1.892 cuộc; có trên 5.700 lượt tổ chức đảng, hơn 12.000 lượt lượt cán bộ, đảng viên được kiểm tra, giám sát; kiểm tra 159 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng quản lý là người đứng đầu, cấp phó của người đừng đầu về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong lãnh đạo, tổ chức nhiệm vụ...

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 đã tạo không khí sôi nổi trong các cấp, ngành, mọi tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Nổi bật là 4 năm liên tục (từ năm 2017 - 2020), Cao Bằng hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng Đảng, đặc biệt là trên các lĩnh vực như doanh thu du lịch, xoá đói giảm nghèo, phát triển đảng viên mới...

Trong thời gian tới, Cao Bằng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện phối hợp gắn các chương trình, mục tiêu, các phong trào thi đua yêu nước đã và đang thực hiện với phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh có hiệu quả nhằm đưa chính sách của Đảng vào cuộc sống./.

 

Thảo Nguyên

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website