Học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới ở Nga Yên

Đảng viên Mai Thanh Chưởng (người đứng bên trái) tiên phong, gương mẫu trong việc trả lại mặt bằng, tạo vỉa hè thông thoáng, góp phần XDNTM.

Những ngày này, nhiều hộ dân thôn Yên Thái, dọc tuyến Quốc lộ 10 đang khẩn trương giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tạo vỉa hè thông thoáng. Ông Mai Thanh Chưởng vừa quét dọn nhà cửa, vui vẻ cho biết: Thời gian qua, thực hiện chủ trương của xã Nga Yên về nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 10, xác định rõ trách nhiệm của mình là đảng viên nên tôi đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trả lại mặt bằng cho xã để thực hiện XDNTM. Rất mừng, đến nay đã có nhiều hộ dân cũng tự nguyện làm theo để góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Với quan điểm “XDNTM có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc”, ngay sau khi về đích xã đạt chuẩn NTM năm 2015, Đảng bộ xã Nga Yên đã tiếp tục triển khai kế hoạch, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào năm 2023, tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đảng bộ, chính quyền xã đã đề ra phương châm dựa vào nội lực là chính, đồng thời tranh thủ các nguồn lực xã hội, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự chủ của Nhân dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, mức hưởng thụ về đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã nhận thấy đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của việc XDNTM.

Với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các chi bộ đều gương mẫu thực hiện gắn với trách nhiệm được giao. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua học tập và làm theo gương Bác, xã Nga Yên đã lan tỏa nhiều mô hình tiêu biểu và có tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã. Về phát triển kinh tế, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhất là việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; duy trì 26,2 ha mô hình cá lúa đạt hiệu quả, kết hợp giữa lúa, nuôi trồng thủy sản và cây ăn quả trên các mô hình, giá trị thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/ha/mô hình. Đồng thời dịch vụ thương mại tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh đa dạng hóa và mở rộng các ngành nghề dịch vụ. Toàn xã có 22 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ thương mại cho thu nhập cao, tạo công ăn việc làm cho trên 370 lao động. Kinh tế phát triển, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho người dân, bình quân thu nhập đầu người đạt 72 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, thời gian này xã tiếp tục tập trung rà soát và tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành; đồng thời củng cố các tiêu chí đã hoàn thành nhưng chưa thật sự bền vững. Tập trung đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn kết hợp chỉnh trang nông thôn, đảm bảo theo yêu cầu tiêu chí có 50% số tuyến đường có rãnh thoát nước, có nắp đậy và đường hoa, cây bóng mát; đầu tư xây dựng, chỉnh trang các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, xóm, nghĩa trang và một số công trình dân sinh khác...

Đồng chí Phạm Trí Bút, Bí thư Đảng ủy xã Nga Yên, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt trong thực hiện Chỉ thị 05. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện chỉ thị với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức và cá nhân...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website