Học và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Thiệu Long

Hệ thống giao thông nông thôn ở xã Thiệu Long được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình xây dựng NTM, chi bộ thôn Minh Đức đã phân công nhiệm vụ cho từng đoàn thể tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt của các đoàn thể cũng như tiếp xúc trong cuộc sống hàng ngày; đồng thời luôn gần dân, sát dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp kịp thời những kiến nghị của bà con. Bên cạnh đó, các đảng viên còn khắc ghi và làm theo lời dạy của Bác, luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, là tấm gương sáng để bà con noi theo.

Bí thư thôn Minh Đức Đỗ Văn Chuyên cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, thôn đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể để xem xét, cân nhắc các bước trong quá trình thực hiện. Thực hiện nghị quyết của chi bộ, các tổ chức đoàn thể ở thôn đều đăng ký thực hiện một việc làm cụ thể, như: chi hội nông dân đảm nhiệm vệ sinh môi trường; chi hội phụ nữ trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường; chi hội cựu chiến binh chỉnh trang nhà văn hóa... Cùng với đó, thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, quan điểm lãnh đạo xuyên suốt là huy động sự đồng tình, tham gia hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiêu chí nào dễ thì làm trước, tiêu chí khó làm sau; việc nào thuộc hộ gia đình thì gia đình đảm nhiệm; việc nào thuộc tập thể thì phát động toàn dân và con em quê hương làm ăn ở xa cùng chung tay xây dựng. Kết quả, thôn Minh Đức xây dựng 6,5km tường rào thoáng; nâng cấp, mở rộng 5km đường giao thông nông thôn. Nhiều hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ các công trình phụ, tường rào, cổng, hiến hơn 3.000m2 đất; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường. Đến nay, thôn Minh Đức đã được Chủ tịch UBND huyện công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Bí thư Ðảng ủy xã Thiệu Long Hoàng Đình Quế cho biết: Ðảng ủy xã xác định thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng. Cùng với việc triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch cho từng năm phù hợp với từng chuyên đề. Bên cạnh đó, Chỉ thị 05 cũng được đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ, ngành, đoàn thể và hơn hết gắn Chỉ thị 05 với phong trào xây dựng NTM. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các chi bộ gương mẫu thực hiện gắn với trách nhiệm được giao. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả, xã Thiệu Long đã huy động được 321.429 triệu đồng xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đóng góp 284.396 triệu đồng (chiếm 88,48%) và góp hàng nghìn ngày công, hiến trên 6.000m2 đất. Toàn xã có 21 doanh nghiệp, gần 400 hộ kinh doanh cá thể; 30 trang trại, gia trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản phẩm tinh dầu bạch đàn được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Kinh tế phát triển tạo điều kiện nâng cao đời sống cho người dân, bình quân thu nhập đầu người đạt 58,49 triệu đồng/năm... Với những kết quả đạt được, xã Thiệu Long đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Ðảng ủy xã Thiệu Long tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chăm lo đời sống Nhân dân để người dân tiếp tục đồng thuận, chung tay giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao; huy động các nguồn lực xây dựng hoàn thiện và đồng bộ cơ sở hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Ðảng ủy xã tập trung xây dựng 2 thôn Phú Lai và thôn Đông Lỗ đạt thôn NTM kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã Thiệu Long đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2023./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website