Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

 Gia đình đảng viên Bùi Tiến Đạo (đứng bên phải) hiến trên 100m2 đất vườn nhà để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Đảng bộ xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê hiện có 17 chi bộ với gần 420 đảng viên tham gia sinh hoạt. Là Chi bộ điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu Thống Nhất đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề; quan tâm, chú trọng tới công tác bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trong khu dân cư. Hàng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ.

Đến khu Thống Nhất, có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở nơi đây, các tuyến đường giao thông đã được mở rộng từ 3,5m lên 5m, thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hoá. Có được sự thay đổi ấy là nhờ sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong khu. Các đảng viên trong Chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường giao thông là đảng viên Bùi Tiến Đạo đã hiến trên 100m2, đảng viên Vi Hồng Phong hiến hơn 30m2…

Hay như Chi bộ Xóm Đồi, năm 2019, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập hai khu: Đình Đồi, Giếng Đồi thành khu Xóm Đồi, cả khu có hơn 600 nhân khẩu, nhà văn hóa xuống cấp không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, Chi bộ đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, con em xa quê ủng hộ được trên 680 triệu đồng và hơn 100 ngày công lao động để sửa chữa, làm mới nhà văn hoá, sân chơi thể thao, làm đường bê tông vào nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt và giao lưu văn hóa văn nghệ của nhân dân.

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, thời gian qua, Đảng ủy xã Đồng Lương đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Đặc biệt phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy, đoàn thể, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ chú trọng việc thảo luận, đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót, tạo chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Bằng sự sáng tạo trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã đã đạt được những kết quả quan trọng: Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 5,49%; cận nghèo 2,68%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng/năm; 100% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; 100% khu dân cư lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các điểm nóng về giao thông; 9/11 khu xây dựng mô hình “đường điện thắp sáng đường quê”… Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên. Cùng với đó, công tác biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế đã tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website