Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể
Hội LHPN xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu truyền dạy nghề dệt cho học sinh.

Hội LHPN xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu truyền dạy nghề dệt cho học sinh.

Đồng chí Tòng Thế Anh, Bí thư Huyện ủy Yên Châu, chia sẻ: Để việc học và làm theo Bác ngày càng thiết thực, hiệu quả, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh, chỉ đạo, ban hành các chương trình, kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn một số vấn đề trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, như xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Đồng thuận, tự nguyện hiến đất, vận động xây dựng hạ tầng nông thôn, đi đầu nêu gương làm kinh tế... là những việc làm thiết thực mà cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Lóng Phiêng đã, đang triển khai. Đồng chí Phạm Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Năm 2023, xã  lựa chọn xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung đột phá trong học và làm theo Bác. Ngoài việc triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện, địa phương luôn coi trọng công tác dân vận khéo trong vận động quần chúng, kịp thời giải đáp các ý kiến, băn khoăn của nhân dân; mọi vấn đề thu, chi được địa phương công khai minh bạch; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gương mẫu, lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, đồng lòng, chung sức xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, xã Lóng Phiêng hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; xây dựng gần 17 km đường giao thông nông thôn; 52,5 km đường trục chính nội đồng, tổng kinh phí trên 67 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 10 tỷ đồng; giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt trên 85 triệu đồng/ha; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 94,5%; các trường học, trạm y tế đầu tư xây dựng đạt chuẩn; hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo còn 12,8%...

Cán bộ xã Lóng Phiêng hướng dẫn nhân dân kỹ thuật đốn tỉa mận hậu.

Cán bộ xã Lóng Phiêng hướng dẫn nhân dân kỹ thuật đốn tỉa mận hậu.

Còn tại Chiềng Khoi, Đảng ủy xã lựa chọn 2 nội dung có tính chất đột phá trong việc học và làm theo Bác là huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, kêu gọi nhân dân cùng chung tay thực hiện hiệu quả các nội dung, đột phá; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Mè Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoi, cho biết: Xã đang triển khai Dự án tuyến đường Chiềng Khoi - Phiêng Khoài. Xác định tầm quan trọng của dự án, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể phối hợp với các bản thực hiện tốt việc tuyên truyền nhân dân tham gia, đồng thuận giải phóng mặt bằng; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng; phân công từng đảng viên phụ trách vận động các nhóm hộ và các đồng chí đảng viên phải là người đi đầu thực hiện để nhân dân hưởng ứng. Đến nay, 100% hộ dân tự nguyện di dời các công trình, tài sản, bàn giao mặt bằng, bảo đảm thi công dự án đúng tiến độ.

Đối với nội dung về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xã Chiềng Khoi phát động phong trào thi đua đăng ký xây dựng cơ quan, bản, gia đình văn hóa; duy trì 13 đội văn nghệ tại các bản; tạo điều kiện cho nghệ nhân truyền dạy chữ viết, nghề truyền thống trên địa bàn; tổ chức, phục dựng các lễ hội mừng cơm mới, Hạn khuống; duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ hát Thái, dệt thổ cẩm... Hiện nay, 6 bản của xã có nhà văn hóa xây dựng kiên cố.

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò nêu gương đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết hiệu quả những tồn tại, hạn chế tại cơ sở và hoàn thành các mục tiêu đề ra. Năm 2023, huyện Yên Châu hoàn thành, hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu vượt cao, như: Thành lập 14 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và 1 chi bộ doanh nghiệp; xóa 443 nhà tạm, tổng kinh phí 15,2 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,77%; giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 58 triệu đồng/ha; giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt 5,54 triệu USD; xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là cơ sở để Đảng bộ huyện Yên Châu tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website