Học tập và làm theo Bác phải đảm bảo tính thực chất, hiệu quả

Chi bộ Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang được nâng lên thành Đảng bộ cơ sở Sở KG&ĐT.

Tháng 3-2023, ngay sau khi Chi bộ Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang được nâng lên thành Đảng bộ cơ sở và chính thức hoạt động, trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, Đảng ủy Sở KH&ĐT đã tốc lực xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đảm bảo tính hiệu quả theo từng chuyên đề hằng năm. Theo đó, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện Chỉ thị 05 vào trong sinh hoạt định kỳ, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, trong từng Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sơ Sở KH&ĐTđã có nhiều đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề hằng tháng với nhiều hình thức phong phú, cởi mở. Từ đó, phân công cho đảng viên chuẩn bị nội dung qua nhiều hình thức trình bày, báo cáo trình chiếu PowerPoint, chiếu phim tài liệu, phim kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tham gia phát biểu, thảo luận, góp ý, học hỏi lẫn nhau về cách thức chuẩn bị, nội dung, hình thức trình bày chuyên đề gắn với liên hệ thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Qua đó, mỗi đảng viên có nhận thức đúng đắn về vai trò và ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, tự soi rọi bản thân nhằm khắc phục các hạn chế, phấn đấu nâng cao chất lượng công việc và luôn thể hiện với tinh thần giúp đỡ, đoàn kết hướng đến mục tiêu xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh.

 

 Buổi tọa đàm gắn với tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng gắn với chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” tại Đảng ủy Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể và phong phú với nhiều hình thức tuyên truyền, Bí thư Đảng ủy Sở KH&ĐT tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đình Thông cho biết: Đối với chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, Đảng ủy và Chi bộ trực thuộc đã tổ chức hướng dẫn cho đảng viên kế hoạch học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2023 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Đồng thời, Đảng ủy Sở KH&ĐT tỉnh cũng đã tổ chức 1 buổi sinh hoạt tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức của Sở tham gia; mỗi người phải trả lời ít nhất 2 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm.

Thông qua việc triển khai thực hiện, tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, viên chức, công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng và phát triển Đảng ủy Sở KH&ĐT ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo tính thực chất, hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đình Thông cho biết thêm: “Đảng ủy Sở KH&ĐT sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, chỉ đạo các Chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng với các hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả, cụ thể hóa các nội dung, Nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tổ chức buổi tọa đàm, cuộc thi có nội dung phù hợp với từng chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website