Học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Thầy Nguyễn Văn Be, đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Tân An A sắp xếp lại sách cũ của mô hình “Chiếc tủ tình thương” để hỗ trợ cho học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn của trường.

Đảng bộ xã Tân An có 15 chi bộ trực thuộc (08 chi bộ ấp, 03 chi bộ ngành và 04 chi bộ trường học). Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Tân An đã phát động phong trào học tập và làm theo gương đạo đức Bác Hồ đến các chi bộ. Khuyến khích chi bộ, đảng viên xây dựng, đăng ký các mô hình tập thể và cá nhân làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp, sát với điều kiện của cơ quan, đơn vị, của ấp. Qua đó, phát triển những mô hình mới mang tính sáng tạo, đột phá.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Riêng, Bí thư Đảng ủy xã Tân An đánh giá: qua tuyên truyền, học tập cán bộ, đảng viên có sự nhận thức tích cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; nêu cao tinh thần tự giác, tự học hỏi, gương mẫu đi đầu trong các phong trào; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Năm 2023, các chi bộ đã đăng ký 18 mô hình tập thể, 172 mô hình cá nhân. Các mô hình có tên gọi khác nhau nhưng đều chung mục tiêu góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế gia đình… Qua đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiến hành họp xét và chọn ra 08 mô hình tập thể và 15 mô hình cá nhân điển hình tiêu biểu để huyện xem xét, đánh giá.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân An cho biết: phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Tân An diễn ra rất sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo của các địa phương, cơ quan, đơn vị, sôi nổi nhất tại các trường học.          

Trong tổng số 23 mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu được Đảng ủy xét chọn, có 12 mô hình tập thể, cá nhân được các chi bộ, đảng viên của các trường học xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả (gồm 03 mô hình tập thể, 09 mô hình cá nhân). Trong đó, Chi bộ Trường Tiểu học Tân An A là đơn vị có 05 mô hình hoạt động rất hiệu quả (với 01 mô hình tập thể và 04 mô hình cá nhân), được Ban Chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện khảo sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả. Tập thể có mô hình “Tiết kiệm chi tiêu giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn”, năm 2023, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường tiết kiệm được 8,5 triệu đồng, hỗ trợ 34 học sinh hoàn cảnh khó khăn, gồm: tiền mặc, gạo và nhu yếu phẩm khác.

Đối với 04 mô hình cá nhân của đảng viên trong chi bộ, có các mô hình: Chiếc tủ tình thương” của thầy Nguyễn Văn Be; “Vận động giáo viên trong khối góp quỹ giúp đỡ học sinh nghèo” của thầy Tô Văn Hiệu; “Hạt gạo từ chai nhựa, lon nhôm” của thầy Nguyễn Đăng Khoa và mô hình “Phát huy dân chủ trong xây dựng nhiệm vụ nhà trường của thầy Bùi Thanh Tùng. Năm 2023, các mô hình đã quyên góp, tặng 54 bộ quần áo học sinh (có 29 bộ quần áo), 50 bộ sách cũ, trên 3,3 triệu đồng tặng, hỗ trợ cho học sinh của trường.

Riêng mô hình “Phát huy dân chủ xây dựng nhiệm vụ nhà trường”, trong năm, nhà trường không có đơn, thư khiếu nại, phản ánh các vấn đề trong quản lý, điều hành của đơn vị. Ngoài ra, các mô hình tập thể, cá nhân của chi bộ, đảng viên của Trường THCS Tân An, Trường Tiểu học Tân An B, Trường Mẫu giáo Tuổi Xuân đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp bước đến trường.

Thầy Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Tân An A cho biết, thông qua các mô hình tập thể, cá nhân của của chi bộ trong nhà trường đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ gia đình và học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn an tâm, tiếp tục đến trường, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Chi bộ tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình của nhà trường đã có, phát hiệu quả ngày càng cao.

Đầu năm 2024, Đảng ủy xã Tân An đã xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 của Tỉnh ủy, giúp cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tỉnh Trà Vinh”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ có 47 mô hình tập thể và 147 mô hình cá nhân đã đăng ký với Đảng ủy xã. Từ các mô hình đã đăng ký, Ban Thường vụ Đảng ủy xã họp xét chọn mô hình phù hợp, có tính thiết thực, khả thi chỉ đạo đưa vào thực hiện nhằm phát huy hiệu quả và có sức lan tỏa của mô  hình.

Đồng chí Nguyễn Thị Bé Riêng, Bí thư Đảng ủy xã Tân An cho biết thêm, thực hiện chuyên đề năm 2024, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, triển khai tuyên truyền, vận động gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc. Triệt để khắc phục bệnh thành tích, tạo bước chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website