Học Bác từ những việc làm thiết thực

 Mô hình nuôi ba ba của ông Đoàn Văn Lượng, thôn Trung Kiên, xã Nam Bình.

Tới thăm mô hình chăn nuôi của anh Nguyễn Văn Chiến, thôn Thái Cao chúng tôi được biết anh là người đầu tiên đưa con chạch sụn về nuôi tại địa phương. Đến nay đã có 3 người học theo anh nuôi con đặc sản này. Anh Chiến cho biết: Trước đây tôi chỉ đi lái xe thuê chuyên chở máy móc cho các công trình, song qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền địa phương tôi đã tiếp cận và học hỏi mô hình nuôi chạch ở Nam Định từ năm 2018. Với số vốn đầu tư gần 300 triệu đồng tôi đã chuyển đổi từ 3 sào lúa kém hiệu quả sang nuôi chạch và cá truyền thống. Từ đó đến nay, bình quân mỗi năm tôi xuất bán trên 1 tấn chạch và 1 tấn cá các loại, thu lãi gần 100 triệu đồng/năm.

Ngoài anh Chiến, ở Nam Bình còn nhiều tấm gương tiêu biểu trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ông Nguyễn Quốc Chính, Bí thư Đảng ủy xã Nam Bình cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, Đảng bộ xã chú trọng công tác tuyên truyền và nêu gương trong cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, xây dựng kế hoạch rèn luyện trong năm, đưa các nội dung học tập theo gương Bác vào sinh hoạt của tổ chức đảng, đoàn thể và có đánh giá, nhận xét thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chung sức xây dựng NTM. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về ý thức tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo gương Bác. Điển hình như trong xây dựng NTM, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu được quyền lợi và trách nhiệm của mình về xây dựng NTM, Nam Bình còn khuyến khích cán bộ, đảng viên thực hiện tốt phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, là tấm gương trong nói đi đôi với làm để quần chúng học tập, noi theo. Do đó, trong tổng số trên 90 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM thì con em và người dân trong xã đã đóng góp trên 36 tỷ đồng. Đến nay tất cả các tuyến đường giao thông thôn xóm, giao thông thủy lợi nội đồng ở địa phương được bê tông hóa, trường học, nhà văn hóa thôn, trạm y tế đều được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Nhờ đó diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đặc biệt, để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,2%/năm giai đoạn 2020 - 2025, Đảng ủy xã Nam Bình đã ban hành các nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, các thôn cùng vào cuộc để thực hiện. Đến nay ngoài các mô hình phát triển chăn nuôi đa dạng, xã đã quy hoạch được vùng sản xuất hàng hóa 60ha, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho người dân. Cùng với đó là tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hoạt động. Thu nhập bình quân đầu người của Nam Bình đạt 52,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%, xã đã hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Bà Vũ Thị Hồng Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Bình cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển nông nghiệp, xây dựng xã NTM nâng cao, Hội đã tuyên truyền cán bộ, hội viên thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tích cực tham gia xây dựng vùng sản xuất lúa giống, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi mới như nuôi chạch sụn, ba ba gai, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Đã có nhiều chi hội tích cực đóng góp kinh phí hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, tiêu biểu như Chi hội thôn Sơn Thọ, Đức Chính, Phú Cốc vận động nông dân đóng góp kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn, chi hội thôn Thái Cao làm mới sân vận động. Các chi hội tham gia trồng mới, chăm sóc các tuyến đường hoa, chỉnh trang lề đường giao thông, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Nam Bình tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với tự phê bình và phê bình, đồng thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác.

Đường giao thông thôn xóm khang trang, sạch đẹp ở Nam Bình.

Thu Thủy

Theo https://baothaibinh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website