Học Bác trở thành việc làm thiết thực

Lãnh đạo Thành ủy Yên Bái kiểm tra tiến độ thi công công trình đê chống
ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái đánh giá: "Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và các nội dung theo từng năm một cách nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.

Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có những chuyển biến rất tích cực trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong xử lý công việc. Quá trình thực hiện, ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên hầu hết các lĩnh vực.

Nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị được xác định tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; xây dựng văn hóa, con người và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn công tác và sinh hoạt.

Kế hoạch hành động cá nhân của người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã thể hiện được nội dung nêu gương trước tập thể và trách nhiệm xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, gắn với nhiệm vụ cụ thể, các vị trí công tác mà mỗi cán bộ lãnh đạo đang đảm nhiệm.

Từ đó, góp phần đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm trong cán bộ đảng viên và nhân dân, 100% chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 97%; các chi bộ cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn đều tổ chức sinh hoạt định kỳ đủ 12 kỳ/năm, đạt từ 98% trở lên; đảm bảo sinh hoạt theo chuyên đề mỗi quý một lần.

Bám sát kế hoạch của Thành ủy, về xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác, các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản, chỉ đạo thực hiện đảm bảo các bước quy định; cụ thể hóa nội dung xây dựng, thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến vào các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện. Giai đoạn 2016 - 2018, thành phố xây dựng 18 mô hình, điển hình cấp tỉnh; 117 mô hình, điển hình cấp thành phố và cơ sở; giai đoạn 2019 - 2020, xây dựng 225 mô hình tập thể và 157 gương cá nhân điển hình tiên tiến, trong đó, cấp tỉnh: 23 tập thể, 8 cá nhân; cấp thành phố: 48 tập thể, 51 cá nhân; cấp cơ sở có 154 tập thể, 98 cá nhân. Qua đánh giá, tỷ lệ tập thể, cá nhân thực hiện tốt, thực hiện khá nội dung đăng ký đạt 75%. 

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã đạt những kết quả tích cực, có nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, điển hình như là các mô hình "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Chi bộ tổ dân phố số 8, Đảng bộ phường Yên Ninh; "Tổ chức Đảng điển hình tiên tiến” của Chi bộ thôn Lương Thịnh, Đảng bộ xã Tân Thịnh; Phong trào "Thắp sáng đường quê”, thi đua xây dựng nông thôn mới của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Đảng bộ xã Văn Phú; "Tổ chức hội, đoàn thể điển hình tiên tiến - thực hiện phong trào 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ phường Hồng Hà; mô hình "Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo” của Đảng bộ Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; mô hình "Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh” của Đảng bộ Công an thành phố Yên Bái.

Mặt trận Tổ quốc xây dựng các mô hình tổ tự quản tại các thôn, tổ dân phố; Hội Phụ nữ thành phố Yên Bái với mô hình "Phụ nữ tiết kiệm làm theo lời Bác”, tiết kiệm hàng tỷ đồng giúp hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững; mô hình "Nhật ký làm theo lời Bác”, "Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh” của thanh niên; mô hình "Cựu Chiến binh gương mẫu”; "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; mô hình "Giúp đỡ đoàn viên công đoàn nghèo làm nhà, mái ấm tình thương” của Liên đoàn Lao động thành phố... Điển hình tiến tiến trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng như: mô hình "Trồng nấm thương phẩm và nấm dược liệu” của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phường Hợp Minh. Các cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: bà Hà Thị Sâm, Đảng bộ phường Đồng Tâm; ông Phạm Mai Liêu, Đảng bộ phường Yên Ninh ...

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ thành phố đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, tác động đến việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, của các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Năm 2019, với quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo phương châm hành động "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” gắn với chủ đề xuyên suốt năm "Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kỷ cương đô thị”, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành thắng lợi toàn diện kế hoạch với nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức theo hướng "giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm” chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch, kịch bản chi tiết điều hành, tổ chức thực hiện phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị theo phương châm "Rõ việc, rõ phương pháp, rõ người, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện”; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá tiến độ, khuyến khích những mô hình, cách làm hay, sáng tạo; đồng thời, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đạt được những kết quả tích cực.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng đô thị. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố ước đạt 19.500 tỷ đồng, gấp 1,87 lần so với thực hiện giai đoạn 2011 - 2015. Nhiều công trình, dự án trọng điểm, quan trọng, có quy mô lớn của tỉnh, có tính liên kết vùng được triển khai trên địa bàn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo mới. Thành phố Yên Bái sau khi thực hiện sáp nhập còn 6 xã đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thành phố đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên địa bàn, có trên 1.000 doanh nghiệp, 50 hợp tác xã, 200 tổ hợp tác hoạt động đa dạng, năng động trên nhiều lĩnh vực đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng.

Chủ động, sáng tạo gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với các nhiệm vụ chính trị và thực hiện các chỉ tiêu trong Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy thời gian qua, thành phố Yên Bái đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến hết năm 2019, thành phố hoàn thành 33/35 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó 18 chỉ tiêu vượt, 15 chỉ tiêu đạt; theo Kế hoạch hành động số 132-KH/TU của Thành ủy đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 47/49 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 68/68 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Đây là động lực để thành phố Yên Bái tiếp tục phát triển, sớm trở thành đô thị loại II.

Vũ Đồng

Theo http://www.baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website