Học Bác - Động lực phát triển ở Lâm Thao

Bà Cao Thị Đông - khu 12 (người đứng giữa ảnh) ủng hộ 300 triệu đồng xây dựng cổng làng khang trang, sạch đẹp.

Tạo sức lan tỏa

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài, vì vậy hàng năm huyện Lâm Thao luôn chú trọng những phần việc gắn với thực tế, nội dung cụ thể, dễ hiểu để thực hiện. Từ học tập và làm theo Bác, Lâm Thao đã xuất hiện những điển hình, tấm gương tiêu biểu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Luôn được đánh giá là một trong những đơn vị của huyện thực hiện tốt Chỉ thị 05, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Lâm Thao xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ, kiểm sát viên (KSV) gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức lối sống lành mạnh, luôn phấn đấu hết mình vì công việc theo đúng lời dạy của Bác “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Hàng tháng, Viện KSND huyện tổ chức họp đánh giá chung về công tác chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá chất lượng hiệu quả công việc của từng cán bộ, KSV; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, KSV đối với công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp và thái độ tiếp công dân, giải quyết đơn thư; kịp thời tuyên dương, khen thưởng cá nhân điển hình trong việc học và làm theo Bác. Qua đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã thực hiện hiệu quả nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; thực hiện tốt chủ trương chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; đảm bảo mọi hành vi phạm tội được phát hiện, được khởi tố, điều tra, xử lý kịp thời, đúng quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự... Năm 2022, Viện KSND huyện Lâm Thao là một trong hai đơn vị cấp huyện được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối Ngành Kiểm sát Nhân dân; các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt so với quy định của ngành và Quốc hội đề ra.

Đến khu 12 xã Cao Xá, hỏi thăm gia đình bà Cao Thị Đông - Chi hội trưởng Chi hội người cao tuổi của khu ai cũng biết, bởi bà là điển hình nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, công tác ở địa phương. Được biết, đầu năm 2022 thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch của UBND xã về xây dựng khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, Chi ủy chi bộ khu 12 đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng. Trong đó, hộ bà Cao Thị Đông đã vận động con cháu tự nguyện ủng hộ xây dựng cổng làng trị giá trên 300 triệu đồng, đồng thời bà cũng là nhân tố tích cực đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà văn hóa khu; ủng hộ tăng âm loa đài để CLB dưỡng sinh của khu hoạt động hiệu quả... Nhờ đó, khu 12 là một trong những khu đi đầu của xã đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bà Cao Thị Đông chia sẻ: "Với tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tôi luôn tích cực tham gia công việc chung và nỗ lực thực hiện với trách nhiệm, tự giác cao. Theo tôi, chung sức đồng lòng là việc làm cần thiết để đưa khu dân cư ngày một phát triển”. Cán bộ, đảng viên làm trước, nhân dân làm theo, khu 12 nói riêng cũng như xã Cao Xá nói chung đang vững bước xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao.

Cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND huyện Lâm Thao luôn nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Động lực phát triển

Thời gian qua, huyện Lâm Thao đã triển khai khẩn trương, nghiêm túc các nội dung Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đồng chí Chử Đức Khoa- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Với phương châm “Học đi đôi với làm theo”, “Làm theo cụ thể, thiết thực”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục xác định rõ việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; đưa các nội dung thực hiện việc làm theo vào chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy các cấp và nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, hàng quý. Cùng với đó, Huyện ủy tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh trong chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, tăng cường công tác quản lý cán bộ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huyện yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm và đưa ra các giải pháp cụ thể để chỉ đạo giải quyết dứt điểm từng khâu, từng việc, nhất là lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng... Qua đó, vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được thể hiện rõ nét, đây cũng là nội dung quan trọng trong cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy còn quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhờ đó, năm 2022, thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án được chỉ đạo quyết liệt; huy động mạnh mẽ nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục- đào tạo, y tế được quan tâm, chú trọng; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; công tác điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng huyện NTM ngày một giàu đẹp, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website