Học Bác để đồng hành cùng nông dân

Hội Nông dân huyện Đông Sơn khen thưởng các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi.

Để thực hiện hiệu quả, các cấp HND huyện Đông Sơn đã thực hiện những hành động cụ thể, đó là mọi hoạt động của hội đều hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân, lấy sự hài lòng của hội viên làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ và hoạt động ở mỗi cấp hội. Nhiều phong trào thi đua đã được phát động, trong đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được HND các cấp trên địa bàn huyện Đông Sơn triển khai sâu rộng có hiệu quả, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia. Từ đó, nhiều hộ nông dân đã vượt khó vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu, tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội và XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở địa phương.

Bên cạnh đó, HND huyện còn tổ chức phát động các phong trào thi đua tạo sự liên kết và phát triển bền vững, số lượng hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm sau cao hơn năm trước, Năm 2023, có 8.261 hộ, tăng 791 hộ so với năm 2020. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng lên, nhiều hộ đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương có thu nhập bình quân đầu người từ 315 triệu đồng/người/năm; có nhiều hộ quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng ngàn lao động nông thôn... Nhiều đơn vị có số hộ đăng ký và đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cao như các xã: Đông Yên, Đông Văn, Đông Khê, Đông Ninh, thị trấn Rừng Thông...

Phong trào “Nhà sạch, vườn mẫu” của HND huyện đã và đang được đông đảo Nhân dân hưởng ứng, được các cấp chính quyền đánh giá cao và trở thành phong trào rộng khắp. Để phong trào đi đúng hướng, HND huyện Đông Sơn đã xây dựng Đề án cải tạo vườn hộ giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các cấp HND huyện đã hỗ trợ cải tạo 6.642 vườn hộ, chỉnh trang 432 vườn mẫu. Đây là các khu vườn có thiết kế cảnh quan khoa học, có sơ đồ và tất cả đều ứng dụng phương pháp tưới tiết kiệm. Bên cạnh đó, mỗi khu vườn đều xây dựng một bể chứa rác hữu cơ trong sinh hoạt gia đình, cùng xác cây hoa màu sau khi đã thu hoạch hoặc cỏ thu dọn tại vườn, sử dụng chế phẩm vi sinh lên men thành phân bón hữu cơ, để bón cho chính cây trồng trong khu vườn. Từ các vườn mẫu, đến nay đã có trên 10.000 hộ gia đình có vườn đều xây dựng bể ủ. Hiệu quả kinh tế từ các khu vườn mẫu góp phần cải thiện đời sống hộ gia đình từ 15 đến 30 triệu đồng/mỗi khu vườn/năm.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, đô thị văn minh, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong năm qua, các cấp HND trong huyện đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thu hút hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng tích cực. Quá trình thực hiện, các cấp HND huyện Đông Sơn đã thu được những kết quả đáng khích lệ, 94/94 thôn đều có dấu ấn, hình ảnh về công trình, phần việc của hội. Hằng năm, 100% hội viên đăng ký và có 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa; 100% cán bộ chi hội là thành viên tổ an ninh xã hội, tổ tự quản ở khu dân cư; 8/8 câu lạc bộ nông dân với pháp luật phát huy hiệu quả việc trợ giúp pháp lý cho người dân; thực hiện thường xuyên “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”, tham gia dọn vệ sinh công cộng.

Bà Bùi Thị Loan, Chủ tịch HND huyện Đông Sơn, cho biết: Các cấp HND trên địa bàn huyện xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và là trách nhiệm của tổ chức hội, qua đó, đưa vào nội dung đăng ký, kết quả thực hiện việc làm theo của tập thể, cá nhân thành một tiêu chí xếp loại thi đua khen thưởng cuối năm của các tổ chức cơ sở HND.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của HND huyện Đông Sơn đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức hội ngày một phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên nông dân ngày càng nâng lên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website