Hiệu quả từ việc học và làm theo Bác ở Cẩm Thủy

Người dân xã Cẩm Tú hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 6/1/2022 và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW...

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Nhiều địa phương, đơn vị đã gắn nội dung học tập với nhiệm vụ công tác như thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết liệt, sáng tạo trong công việc...

Điển hình như Hội LHPN huyện triển khai cuộc vận động “5 không, 4 sạch”; xây dựng mô hình đường hoa cây xanh thay thế cỏ dại tại 119/119 chi hội, với tổng chiều dài gần 200km; gắn biển hơn 400 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn mô hình nhà sạch vườn đẹp.

Hội Nông dân huyện với phong trào nông dân tích cực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Từ phong trào này, hội đã vận động hội viên nông dân hiến đất làm đường giao thông, xây dựng công trình công cộng; tham gia ngày công để nâng cấp, tu sửa, dặm vá đường giao thông nông thôn; triển khai mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” ở 17/17 xã, thị trấn.

Hội Cựu chiến binh huyện đăng ký nhận “một phần việc” để tuyên truyền, vận động hàng nghìn gia đình cựu chiến binh hiến hơn 67.000m2 đất mở rộng đường giao thông; đóng góp XDNTM trên 5 tỷ đồng; thành lập 7 câu lạc bộ phát triển kinh tế, với 72 hội viên tham gia; xây dựng mô hình “Gia đình Cựu chiến binh 4 không”.

Huyện đoàn triển khai 65 công trình, phần việc thanh niên, trị giá gần 1 tỷ đồng; trao tặng nhà Khăn quàng đỏ, khu vui chơi trẻ em; xây dựng 3 mô hình cổng trường và 2 đoạn đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. LĐLĐ huyện phát động phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021-2030...

Ngoài ra, còn có nhiều mô hình tiêu biểu, phát huy được hiệu quả trong phong trào XDNTM, xây dựng đô thị văn minh được các đơn vị triển khai như các xã Cẩm Tú, Cẩm Giang, Cẩm Quý, Cẩm Yên, Cẩm Thành và thị trấn Phong Sơn...

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Thủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền việc triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Du lịch huyện mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các tin, bài trên sóng phát thanh, truyền hình huyện. Theo đó, đã xây dựng hơn 300 tin, bài trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, duy trì phát thanh 2 lần/ngày; phối hợp xây dựng 15 phóng sự gương điển hình được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đăng trên trang thông tin điện tử của huyện, trên các trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn, trên các trang mạng xã hội. Nội dung học tập và làm theo Bác cũng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hơn 30 đợt tuyên truyền trực quan, với 420 băng rôn, khẩu hiệu; thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể định kỳ hàng tháng, nhất là tuyên truyền các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; gương “người tốt việc tốt” ở các địa phương, đơn vị...

Đánh giá về kết quả triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Phương Liên cho biết: Việc học tập và làm theo Bác ở địa phương đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Thực tế cho thấy, học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, từ đó củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian tới huyện Cẩm Thủy sẽ triển khai một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền học tập và làm theo trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đặc biệt, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc học tập và làm theo được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, để mỗi cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện; tập trung hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, công việc được giao; lấy việc học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên cũng như tiêu chí thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân; tổ chức thực hiện học tập và làm theo Bác với phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”; “học tập” đi đôi với “làm theo”, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực... 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website