Hiện thực khát vọng xây dựng Kon Tum phát triển nhanh và bền vững

1. Không phải ngẫu nhiên mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn “nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” là nội dung chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021 cùng với chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 trong cả nước “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã nhấn mạnh:  “Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; năng động, sáng tạo; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh; huy động, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.(...) Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ cấp thiết đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí đại biểu dự Đại hội phải thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, tiền phong gương mẫu, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát cơ sở, bám sát quy chế, chương trình, kế hoạch, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, ở đâu, chỗ nào, làm gì cũng đặt nguyên tắc tập trung dân chủ lên trên hết; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Nguyên Phúc

Bởi vậy, nội dung, tinh thần cốt lõi chuyên đề riêng tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc huy động sức mạnh của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức học tập và làm theo tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” của Bác để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đi vào cuộc sống, hiện thực khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Thực tế cho thấy, với niềm kính trọng, tình yêu thương bao la dành cho Bác, mỗi người dân Kon Tum đều tâm nguyện làm theo những lời Bác căn dặn, biết đoàn kết, thực hành dân chủ, thấm nhuần đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm... là việc làm tri ân công lao trời biển của Bác và hoàn thiện chính bản thân mình. Bởi vậy, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những câu chuyện kể về Bác Hồ dưới cờ vào những sáng thứ hai đầu tuần ở các thôn làng, ở các trường học; là những “Hũ gạo tiết kiệm” của chị em phụ nữ, là các phong trào thi đua “Thanh niên Kon Tum làm theo lời Bác”; là những cán bộ chiến sĩ đã không quản ngày đêm, gian khó vì sự bình yên của nhân dân... ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.  Qua đó, cùng với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập, làm theo Bác của các tập thể, cá nhân trong tỉnh thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra qua từng năm, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước, quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp.

Tuy nhiên, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cũng thẳng thắn nhìn nhận: “So với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, Kon Tum của chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn. Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. An ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác vận động quần chúng có lúc hiệu quả chưa cao; chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở có nơi còn hạn chế”.

Chính vì vậy, để hiện thực được mục tiêu, khát vọng đã đề ra là “xây dựng Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” thì những công việc phải làm, những khó khăn phải vượt qua vẫn đang là những thách thức đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, người dân trong tỉnh phải cùng chung lưng đấu cật, nỗ lực phấn đấu. Muốn vậy, mỗi một người dân Kon Tum phải không ngừng tích cực học tập và làm theo Bác trong nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và phải biết khát vọng. Khát vọng càng mãnh liệt càng thôi thúc mỗi người dân Kon Tum năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mọi công việc. Khi mỗi người có khát vọng vươn lên thì sẽ góp sức tạo thành tổng thể sức mạnh, bừng lên niềm khát vọng – khát vọng xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.

2. Ngay lúc này đây, việc triển khai chuyên đề toàn khóa – chuyên đề năm 2021 trong cả nước và chuyên đề riêng của tỉnh năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững” đang được các cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn thể trong toàn tỉnh phổ biến, quán triệt đến với mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công chức, viên chức và trong quần chúng nhân dân. Và mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân đều đã có sự lựa chọn và xây dựng cho mình kế hoạch học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, gắn với những công việc hàng ngày của chính mỗi người.

Đó là tinh thần trách nhiệm với chính bản thân mình, với gia đình, với cộng đồng, với quê hương, đất nước. Đó là sự năng động, sáng tạo trong mọi công việc. Đó là khát vọng hiểu biết, làm chủ tri thức, khát vọng vươn lên thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, góp sức xây dựng quê hương Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Với những người nông dân, học Bác tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo thể hiện ở việc thay đổi nếp nghĩ cách làm để bước qua những hủ tục, những rào cản cũ; thể hiện ở việc tìm tòi đưa những mô hình cây, con mới vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, làm giàu cho gia đình mình chính là góp sức làm giàu cho quê hương, đất nước.

 

Cầu đôi Đăk Bla - cửa ngõ vào thành phố Kon Tum. Ảnh: NP

Với những cán bộ, đảng viên, đó là trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm với công việc được giao; năng động, sáng tạo, có những đổi mới trong triển khai các phần việc, công việc để vừa rút ngắn được thời gian, giảm chi phí, mang lại hiệu quả công việc cao nhất.

Kon Tum đang hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập lại tỉnh. Nhìn lại những chặng đường gian khó mà tỉnh ta đã trải qua càng hiểu giá trị, ý nghĩa chuyên đề học Bác riêng của tỉnh.

Khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững là khát vọng chung của mỗi người dân Kon Tum. Bởi vậy, những bài học về trách nhiệm, năng động và sáng tạo, về khát vọng của Bác luôn là bài học và là tấm gương cho mỗi người, không chỉ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành mà còn cả trong cuộc sống hằng ngày của chính mỗi cán bộ, đảng viên, người dân.

Và tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, khát vọng mãnh liệt của mỗi người dân Kon Tum càng được nhân lên khi dựa trên nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên những thành quả mà tỉnh nhà đã đạt được, trên niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào sự nỗ lực, vào quyết tâm để biến những khát vọng trở thành hiện thực. Nền tảng đó sẽ là sức mạnh khơi dậy khát vọng, tạo nguồn cảm hứng, nhân lên những việc làm theo Bác tâm huyết, hiệu quả, biến khát vọng xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững trở thành hiện thực, góp sức hiện thực khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Bác Hồ hằng mong đợi.

Vấn đề là lúc này đây, hơn bao giờ hết, mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cùng với việc chọn lựa nội dung, đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, thiết thực thì cũng cần luôn ghi nhớ, thực hành và nêu cao trách nhiệm, năng động và sáng tạo, khát vọng. Để từ đó ngày càng có nhiều, nhiều hơn nữa những cá nhân, tập thể, mô hình điển hình trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có khát vọng và biến khát vọng thành hiện thực, tạo điểm tựa để tỉnh ta bước vào một thời kỳ phát triển mới – nhanh và bền vững.   

Nguyên Phúc

Theo http://www.baokontum.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website