Hà Nội: Vươn tới những điều đẹp nhất

Qua đó, đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu.

 

 Cán bộ UBND huyện Sóc Sơn hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Công Hùng

Học tập - làm theo - nêu gương

Như nhiều nhà nghiên cứu đã khẳng định, đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tụ tinh túy và tỏa sáng tư tưởng của Người. Và việc và làm theo Người để vươn tới những điều tốt đẹp nhất. Như Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa đã nhận định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không ở đâu xa mà rất gần gũi trong đời sống Nhân dân. Trong những lúc khó khăn, gian khổ, tư tưởng ấy càng thể hiện rõ, biến thành hành động cụ thể.

Và thực tế cho thấy, tiếp nối những kết quả đã có, trong hơn một năm qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động. Đang ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Từ những gương người tốt việc tốt, từ những người làm giàu cho bản thân và xã hội, những doanh nhân, những nhà khoa học hết lòng vì công việc, đến những cán bộ, đảng viên gương mẫu, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học…

Nhìn từ Hà Nội có thể thấy, việc triển khai các nội dung trong Kết luận số 01-KL/TW đã được cụ thể hóa với các hình thức phong phú, thiết thực, sinh động, các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, thường xuyên. Qua việc triển khai sâu rộng, đã nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt và thái độ phục vụ Nhân dân. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng, đặc biệt trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng…

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc triển khai học và làm theo Bác đã được thực hiện và nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao. Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu các ngành, các cấp.

Lan tỏa rộng hơn

Từ những kết quả thu được ấy càng thấy sự cần thiết phải tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác từ những việc làm đơn giản, nhỏ nhất gắn với công việc cụ thể của mỗi người, để mang lại lợi ích thiết thực.

Những tấm gương tập thể tiêu biểu về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang xuất hiện ngày càng nhiều, là những minh chứng rõ nhất về sự cần thiết nhân lên tinh thần chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong công việc. Sức mạnh tốt đẹp từ những gương ấy lan tỏa ngày càng rộng, nhân lên ngày càng nhiều những cách làm hay, những con người tốt, những việc làm tốt.

Và thước đo quan trọng nhất trong việc học và làm theo gương Bác vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành. Trong đó phải lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, gần dân, sát dân, "nói đi đôi với làm", nhất là người đứng đầu. Đó là quan điểm được nhiều người đồng tình.

Đặc biệt, vai trò người đứng đầu các cấp, các ngành được nhấn mạnh cùng với trách nhiệm nêu gương. Như nhiều ý kiến đã chỉ ra, việc nêu gương phải cụ thể, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ tác phong hàng ngày, đến việc nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Để học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác, thói quen, việc quan tâm trao đổi những kinh nghiệm, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tấm gương điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội... là rất cần thiết.

Đặc biệt, trong chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2022, nhiều đơn vị đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò tiên phong, gương mẫu. Và chính việc phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng những tấm gương điển hình từ chính đội ngũ cán bộ đương nhiệm sẽ thúc đẩy ý thức tự giác của mỗi người trong từng suy nghĩ, hành động. của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website