Hà Nội: Lấy hiệu quả làm thước đo sự gương mẫu trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

 Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ. Ảnh: Thanh Hải

Hành động cụ thể

Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy Hà Nội thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đang được các đơn vị trên địa bàn TP tập trung triển khai. Trong đó thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Như nhiều chuyên gia đã nhận định, qua thực tiễn cho thấy, cần phải biến việc học tập và làm theo gương Bác đi vào cuộc sống của mỗi người - từ cán bộ, đảng viên đến người dân. Trong đó, có nhiều cách làm mới, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân với tinh thần “Học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất”. Đặc biệt đối với cán bộ, công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong xử lý công việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để xử lý và phản ánh lên các cấp có thẩm quyền.

Đúng tinh thần ấy, tại Hà Nội nhiều mô hình đã được thực hiện thông qua những việc làm giản dị, nhưng rất thiết thực. Điển hình như mỗi cấp chính quyền cần thường xuyên có những cuộc đối thoại trực tiếp với Nhân dân, cải cách hành chính; đưa ra những tiêu chí hành động, việc làm cụ thể ở cơ quan, đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng người…

Tại quận Tây Hồ, trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng tới từng đơn vị, khu dân cư, trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, gắn với các khâu đột phá của quận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, xây dựng đạo đức công vụ. Các đơn vị xây dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp và tiêu chuẩn đạo đức của từng ngành, đơn vị bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự chuyển biến tích cực về hành động của các tổ chức, mỗi cá nhân như “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ”; “Công chức áo xanh” hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính...

Các cấp ủy khác cũng tiến hành rà soát, lựa chọn các vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được cán bộ, đảng viên, dư luận quan tâm để tập trung giải quyết. Như tại huyện Mỹ Đức, đơn vị đã vươn lên dẫn đầu khối quận, huyện về chỉ số hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính, cùng với đầu tư trang thiết bị, yếu tố có tính quyết định chính là chất lượng phục vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đơn thư khiếu kiện của người dân…

Tiếp tục phát huy trách nhiệm nêu gương

Có thể nói, với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ gắn với việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, những vấn đề cụ thể ở địa phương, đã đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Những kết quả quan trọng trong học và làm theo Bác những năm vừa qua chính là cơ sở để Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05, coi đây là nhiệm vụ đồng thời là giải pháp quan trọng giúp TP thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong các nhiệm vụ sẽ được đẩy mạnh triển khai, việc đổi mới và thể hiện đột phá trong việc làm theo; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương được nhấn mạnh. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân.

Việc đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức sẽ tiếp tục được thực hiện. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo Bác phong phú, đa dạng sẽ tiếp tục được thúc đẩy, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong mọi mặt của đời sống xã hội, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị.

Trần Hà

Theo https://kinhtedothi.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website