Hà Nam: Ngành nông nghiệp học và làm theo Bác

Căn cứ nội dung, yêu cầu thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở NN&PTNT hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xác định khâu đột phá, nội dung trọng tâm trong từng chuyên đề và tập trung thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động. Trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

Các chi bộ yêu cầu cán bộ, đảng viên lựa chọn nội dung đăng ký cụ thể, tránh tình trạng đăng ký chung chung, không rõ việc, khó thực hiện, khó theo dõi và đánh giá. Mỗi chi bộ lựa chọn một mô hình để triển khai thực hiện làm theo gương Bác. Chi bộ Chi cục PTNT chọn nội dung trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi bộ xây dựng kế hoạch, đề ra các tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp để các đảng viên lựa chọn nội dung làm theo. Chi bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xác định nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành các chương trình, đề án về phát triển sản xuất của đơn vị.

  

Cán bộ Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (Sở NN&PTNT) kiểm tra chất lượng
nông sản bày bán tại cửa hàng trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Ảnh: Mạnh Hùng

Chi bộ Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản là một trong những chi bộ có nhiều đổi mới sáng tạo trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác. Chi bộ luôn xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ cam kết, đăng ký việc làm theo các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập thể lãnh đạo chi bộ phát huy và nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, gương mẫu đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất, lối sống. Học tập và làm theo gương Bác thông qua thực hiện mô hình “Cán bộ thanh tra trung thực, trách nhiệm trong lĩnh vực thanh tra an toàn thực phẩm”, hiệu quả hoạt động chuyên môn của Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã được nâng cao rõ rệt. Các chương trình thanh tra, kiểm tra thực hiện theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Đơn vị còn cử cán bộ tham gia các cuộc kiểm tra đột xuất, kiểm tra ngoài giờ hành chính. Tăng cường kiểm tra thị trường các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y; phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm theo kế hoạch; triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; kiểm tra, giám sát quá trình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm thủy sản…

Qua các đợt kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm đã phát hiện và xử lý dứt điểm nhiều vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Với những kết quả đạt được, nhiều năm, Chi bộ Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Chi bộ Văn phòng xác định nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Giai đoạn 2015-2020, Sở NN&PTNT tham mưu xây dựng 19 văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Quy chế phối hợp hoạt động giữa Sở NN&PTNT với UBND cấp huyện và các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh được thực hiện có hiệu quả. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành được rút ngắn về thời gian xử lý.

Có thể nói, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Sở NN&PTNT đã để lại nhiều dấu ấn rõ nét, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu và trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó đã phát hiện, nêu gương, nhân rộng kịp thời những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo gương Bác.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ở đơn vị. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở NN&PTNT đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục. Công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được tăng cường và có nhiều đổi mới. Đảng bộ Sở NN&PTNT đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu về phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần không nhỏ vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, Đảng ủy Sở NN&PTNT tăng cường công tác lãnh đạo, tuyên truyền, giáo dục, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức. Trong đó, tiếp tục nhân rộng các cách làm hay, tổ chức biểu dương những điển hình tiên tiến về làm theo gương Bác; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bích Huệ

Theo https://baohanam.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website