Góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thực hiện Kết luận số 01 và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2022 bằng hình thức trực tuyến. Đồng thời, Ban tham mưu biên soạn, in ấn và phát hành 3.000 cuốn tài liệu về chuyên đề năm 2022.

Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt, thông qua mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng, các hội thi tìm hiểu... tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Nông, Tạp chí Nâm Nung xây dựng, duy trì chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thường xuyên, liên tục.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong đó, cấp ủy  đã đăng ký 28 mô hình mới trong học tập và làm theo Bác năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2025 để xây dựng và tuyên truyền rộng rãi.  Công tác thông tin, tuyên truyền và đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; phát hiện, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc.

 

 Ông Đinh Văn Dũng (bên phải) ở tổ dân phố 6, thị trấn Ea T’ling (Cư Jút) là một trong những hội viên cựu chiến binh điển hình trong học và làm theo Bác ở Cư Jút

Còn tại huyện Đắk Glong, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tạ Đình Hải, công tác tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể, năm 2022, toàn huyện tổ chức 76 hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 thu hút 2.057 người tham gia, trong đó có 1.942 đảng viên và 115 quần chúng.

Tương tự, xác định tuyên truyền là yếu tố quan trọng trong triển khai thực hiện Kết luận số 01, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện với nhiều hình thức phù hợp như kết hợp với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; gắn với chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành... Các tổ chức đoàn thể trong Khối tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thi, tuyên dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác…

Giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc

Xác định việc thực hiện Kết luận số 01 là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 100% tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, chuyên đề năm 2022, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị giao để đánh giá phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Học và làm theo Bác, cán bộ, Nhân dân thôn 6, xã Đắk Wer (Đắk R'lấp) luôn chung sức, góp của để xây dựng đường nông thôn

Cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan đơn vị gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc trong thực tiễn; gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã đăng ký 21 vấn đề nổi cộm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết trong năm 2021 và giai đoạn 2022 - 2025. Trong đó, tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp ngay từ cơ sở, giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong công tác giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo,... được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện tốt quy chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện Quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả như phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông thi đua thực hiện văn hóa công sở”; các mô hình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Hiến máu tình nguyện”, “Thắp sáng đường quê”, “Camera an ninh”, “Hiến đất làm đường, các công trình công cộng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, “Đường hoa”,... Từ đó, tập hợp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động nhằm đồng hành cùng hội viên nghèo trong xây dựng nhà ở, phát triển kinh tế với phương châm “trao cần câu, không trao xâu cá”.

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website