Gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn

100% đảng viên, viên chức, nhân viên BHXH thị xã Sa Pa được học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác, từ đó mỗi người xây dựng chuẩn mực đạo đức cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực tế, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nâng cao ý thức học tập, tinh thần đoàn kết của tập thể.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác được BHXH thị xã Sa Pa gắn với các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, thị xã và ngành phát động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh trong nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm của mỗi người. Gắn học và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ đảng viên, viên chức, lao động của BHXH thị xã Sa Pa luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc, chuyển từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, phát huy tính chủ động, sáng tạo phục vụ người dân, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, đảm bảo chế độ, quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.

 

Viên chức, lao động BHXH học Bác từ những việc làm hằng ngày

Với tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt trong công tác giữa các bộ phận nghiệp vụ, BHXH thị xã Sa Pa đã khai thác hiệu quả năng lực, kinh nghiệm của mỗi cá nhân, đem lại hiệu quả thiết thực, tăng năng suất lao động, giảm thiểu nhân lực, vật lực phục vụ công tác chuyên môn.

Tính từ năm 2016 đến năm 2020, BHXH thị xã Sa Pa đã có 10 sáng kiến, giải pháp được công nhận, áp dụng vào nghiệp vụ. Điển hình như sáng kiến “Quy trình giám định ngược chi phí khám, chữa bệnh BHYT” được BHXH thị xã Sa Pa xây dựng và áp dụng thành công năm 2016. Sáng kiến này góp phần chống lạm dụng, thanh toán khống chi phí khám, chữa bệnh bằng BHYT; kiểm soát, phát hiện kịp thời những hạng mục không hợp lý thông qua giám định ngược, từ đó có biện pháp ngăn chặn, nâng cao chất lượng quỹ BHYT trên tinh thần tiết kiệm, tính đúng, chi đúng cho người bệnh.

Năm 2020, nhóm tác giả của BHXH thị xã Sa Pa đã được Hội đồng khoa học, sáng kiến BHXH tỉnh công nhận sáng kiến “Ứng dụng Google Docs, Google Sheets trong việc lập báo cáo cơ quan”. Sáng kiến được áp dụng giúp bộ phận tổng hợp tiết kiệm tối đa thời gian lập báo cáo, giảm áp lực về thời gian trong trường hợp được yêu cầu cung cấp báo cáo nhanh. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, kế toán BHXH Sa Pa cho biết: Ứng dụng Google Docs, Google Sheets trong việc lập báo cáo cơ quan giúp chúng tôi giảm thời gian tổng hợp báo cáo khoảng 35% so với trước đây. Số liệu báo cáo cũng đảm bảo, chính xác hơn.

Với những thành tích đạt được, BHXH thị xã Sa Pa đã được BHXH tỉnh tuyên dương là tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 và được dự Đại hội thi đua yêu nước ngành BHXH Việt Nam lần thứ V. BHXH thị xã Sa Pa còn được công nhận là tập thể tiêu biểu xuất sắc của thị xã Sa Pa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc BHXH thị xã Sa Pa cho biết: Đơn vị luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên. Mỗi viên chức, lao động đều ý thức được việc học và làm theo Bác từ công tác chuyên môn đến những việc làm hằng ngày…

Đức Phương

Theo baolaocai.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website