Gắn công tác giảng dạy với học và làm theo Bác

Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Bà Nguyễn Thị Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình, cho biết: Ở Trung tâm, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác được thực hiện gắn với nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu lý luận chính trị. Mỗi cán bộ, giảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc; chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận...

Với phương châm “lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu chính”, Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình chỉ đạo đội ngũ giảng viên chú trọng gắn công tác giảng dạy lý luận với thực tiễn; kịp thời phát hiện, nắm bắt tình hình, liên hệ và cập nhật những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, đảm bảo định hướng tư tưởng, để bài giảng có trọng tâm, trọng điểm.

Cán bộ, giảng viên của Trung tâm cũng có nhiều sáng kiến hay trong công tác giảng dạy. Hàng năm, Trung tâm đều có ít nhất một sáng kiến được áp dụng vào hoạt động công tác chuyên môn và mang lại hiệu quả cao.

Điển hình như sáng kiến “Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trung tâm Chính trị huyện trong giai đoạn hiện nay”. Trong đó, những giải pháp được đề ra là: Làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, quan tâm tới công tác bồi dưỡng chính trị; thường xuyên có kế hoạch tổ chức dự giờ giảng viên để góp ý, rút kinh nghiệm; phối hợp với các đơn vị, địa phương quản lý chặt chẽ học viên từ khâu chọn cử người đi học, cho đến khi kết thúc khóa học; tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học...

Sau khi được áp dụng, sáng kiến đã góp phần khắc phục tình trạng “ngại học” lý luận chính trị của học viên; hạn chế việc truyền đạt kiến thức theo hướng một chiều “đọc - chép”, không có sự tương tác giữa giáo viên với học viên...

Thêm một điểm nhấn nữa trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình là luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc mở lớp. Nếu như trước kia, hầu hết các lớp bồi dưỡng đều được tổ chức vào các ngày làm việc trong tuần khiến nhiều học viên là công nhân khó theo học đầy đủ, thì khoảng ba năm trở lại đây, Trung tâm tích cực tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới vào các ngày thứ 7, Chủ nhật.

Để củng cố, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm nhiệm, Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình cũng thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giảng viên tham gia bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ; cập nhật kiến thức mới; tham gia các đợt thao giảng.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học được Trung tâm tích cực thực hiện. Đến nay, 100% giảng viên đã sử dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo án, nghiên cứu thông tin, tài liệu. Đối với việc giảng dạy trên lớp, giảng viên đã sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho đổi mới phương pháp trong dạy học. Nhờ đó giúp chất lượng nội dung bài giảng cao hơn và hỗ trợ đổi mới phương pháp truyền tải nội dung, kiến thức đến người học, làm cho mỗi bài giảng phong phú về kiến thức, hấp dẫn về phương pháp.

Từ việc chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng giảng dạy, những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hàng năm, tỷ lệ mở lớp của Trung tâm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; trung bình mỗi năm, Trung tâm có 12 - 15 lớp được đi học tập, nghiên cứu thực tế; đơn vị nhiều lần được các cấp khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; là một trong những đơn vị xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua Khối thi đua đảng - đoàn thể của huyện Phú Bình...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website