Đông Sang học và làm theo Bác

 Nông dân bản Tự Nhiên, xã Đông Sang (Mộc Châu) trồng dâu tây cho thu nhập cao.

Đảng bộ xã Đông Sang có 15 chi bộ, 266 đảng viên. Hàng năm, Đảng bộ xã triển khai cụ thể hóa việc học tập và làm theo, gắn với quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt và triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm.

Đồng chí Hà Văn Lý, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Cùng với việc học tập, quán triệt các chuyên đề, các chi bộ đã tổ chức thảo luận, hướng dẫn đảng viên đăng ký, cam kết thực hiện nội dung học tập và làm theo, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, các chi bộ đều tiến hành nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân để làm tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; phân công các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở để nắm tình hình và đề xuất giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với thực tiễn.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức; gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác có tác dụng tích cực, tạo sự lan tỏa, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều chi bộ đã thực hiện học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Đông Sang đã đạt những kết quả toàn diện trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 5 năm liền (2016-2020), Đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh. Năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đến năm 2025 về đích nông thôn mới nâng cao. Toàn xã hiện có 15 hợp tác xã du lịch và nông nghiệp trồng rau an toàn, dâu tây, các loại cây ăn quả làm hàng hóa bán cho du khách và các siêu thị lớn ở Hà Nội; thu nhập bình quân đạt hơn 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở xã xuống còn 5,4%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Đông Sang tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập, nghiên cứu sâu các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ trong các chi bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu trách nhiệm, phô trương, hình thức. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến cụ thể trong thực hiện các nội dung đột phá được Ban Chấp hành Đảng bộ xã xác định hàng năm. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ xã.

Đình Thành

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website