Động lực cho Yên Phong “cất cánh”

Từ trụ sở khang trang của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Trung, những con đường nông thôn mới rộng rãi tỏa đến từng thôn, xóm. Đồng chí Nguyễn Văn Sự, Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, diện mạo trên là kết quả đem lại từ quá trình nỗ lực xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương. Để đưa việc học và làm theo Bác thực sự đi vào nền nếp, trở thành việc làm quy củ, thường xuyên, hiệu quả, hằng năm Đảng ủy xã Yên Trung đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy xã tổ chức 28 buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân về công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, xử lý rác thải, cải cách thủ tục hành chính…”. Bằng cách làm này, nhiều vấn đề người dân quan tâm được giải quyết hiệu quả như: Tập trung giải phóng mặt bằng KCN Yên Phong mở rộng và dự án xây dựng khu thiết chế của Công đoàn; đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức trong tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính. Qua đó, giúp người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Với cá nhân ông Nghiêm Đình Vườn, Bí thư Chi bộ thôn Nghiêm Xá, thị trấn Chờ vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là vinh dự lớn. Học và làm theo Bác, ông Vườn đã dùng toàn bộ tiền phụ cấp hằng tháng của mình vào quỹ Chi bộ để hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn. Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy địa phương, ông luôn phát huy tinh thần gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm gần gũi, bám sát cơ sở; giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đem lại quyền lợi thiết thực cho người dân... Đó chỉ là hai trong nhiều điển hình có việc làm thiết thực, ý nghĩa trong việc học và làm theo Bác ở Yên Phong.

Để việc học và làm theo tấm gương của Bác ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Huyện ủy Yên Phong đặc biệt chú trọng đến việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Bí thư Huyện ủy Yên Phong Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Người đứng đầu phải tiên phong làm trước, thực hành trước, gương mẫu cả trong lời nói và việc làm. Do đó, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề hằng năm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong việc học tập và làm theo Bác. Từ đó từng bước hình thành ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị”.

 

Học và làm theo lời Bác, Yên Phong đang từng bước xây dựng hạ tầng đô thị khang trang, hiện đại.

Kết quả rõ nét nhất là Đảng bộ Yên phong đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng các công trình trọng điểm, các khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Đại hội các cấp. Huyện đẩy mạnh thu hút đầu tư và tập trung nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng hệ thống giao thông, hệ thống các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục... Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với chỉnh trang đô thị đã từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, thông thương hàng hóa; mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp từng ngày… Từ đó, nhân dân phấn khởi, hăng say lao động sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở được quan tâm, chú trọng, thường xuyên theo dõi nắm bắt dư luận xã hội để có sự định hướng chỉ đạo kịp thời, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác ở Yên Phong đã từng bước trở thành ý thức tự giác, là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều phong trào, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc học tập và làm theo Bác ở các địa phương, đơn vị. Điển hình như: Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “nông dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới”. Hội Phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”. Công đoàn với “Người cán bộ, công chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”. Huyện Đoàn với phong trào “Tuổi trẻ Yên Phong chung tay xây dựng Nông thôn mới” với những việc làm thiết thực, hiệu quả...

Hiện nay Yên Phong có gần 5.000 đảng viên, sinh hoạt ở 48 chi, đảng bộ cơ sở. Huyện luôn xác định đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động nên tinh thần của Chỉ thị 05 là kim chỉ nam cho các hoạt động của huyện trong thời gian tới. Để thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, Yên Phong tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của cấp uỷ trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ… Yên Phong tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, gắn nhiệm vụ này với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Từ những chủ trương, định hướng, quy hoạch cụ thể đã làm rõ nét hơn đường lối phát triển của huyện, góp phần gỡ những nút thắt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế đang có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Những kết quả từ tính tiên phong, đổi mới trong xây dựng hệ thống chính trị là động lực quan trọng để Yên Phong “cất cánh” vươn xa.

Xuân Bình

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website