Đơn vị điển hình trong học tập, làm theo gương Bác

Để có được kết quả trên, Đảng bộ TAND tỉnh đã vận dụng linh hoạt nội dung việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, tạo sức lan tỏa về tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức.

 

 Duy trì Lễ chào cờ đầu tuần là hình thức quan trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ TAND tỉnh.

Quán triệt Chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy TAND tỉnh chủ động cụ thể hóa việc học tập, làm theo gương Bác bằng nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế đơn vị, giúp CBĐV, công chức nhận thức sâu sắc hơn giá trị to lớn, ý nghĩa thiết thực của việc học tập, làm theo gương Bác, để mỗi kế hoạch, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của tập thể, cá nhân có nội dung cụ thể, sinh động, thuyết phục hơn. Việc đưa nội dung Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn định kỳ được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan quan tâm chú trọng, hướng tới yêu cầu thực chất. Dấu ấn sáng tạo trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở TAND tỉnh còn thể hiện ở nhiều phong trào, việc làm thiết thực, như: Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động; dân vận khéo; tổ chức chào cờ đầu tuần ở TAND hai cấp. Ngành còn lựa chọn và tập trung giải quyết dứt điểm một số công việc, vấn đề mang tính chất đột phá nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Đặng Văn Thuy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh cho biết: Từ những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy TAND tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, chú trọng lựa chọn những việc cụ thể, mang tính đột phá nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đơn vị để tập trung giải quyết. Đồng thời, tổ chức cho người đứng đầu đơn vị và từng CBĐV, công chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. TAND tỉnh còn thành lập ban thanh tra công vụ, tổ chức thanh tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử, trang phục, giờ giấc làm việc và thực thi nhiệm vụ của CBĐV, công chức.

Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch thực hiện Đề án “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của tòa án” và chương trình phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng thời, triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các phòng làm việc liên quan giải quyết công việc tiếp công dân, lấy lời khai, hòa giải, đối thoại, đối chất…, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của CBĐV, công chức. Từ năm 2017 đến nay, ngành không có CBĐV, công chức bị xử lý kỷ luật.

Việc xây dựng mô hình học tập, làm theo gương Bác luôn được TAND tỉnh chú trọng. Theo đó, 6/6 chi bộ đều xây dựng mô hình học tập, làm theo gương Bác với nội dung cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa, đưa phong trào thi đua học tập, làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, đạt hiệu quả cao trong CBĐV, công chức. Điển hình như mô hình “Cải cách thủ tục hành chính tư pháp” (Chi bộ Văn phòng) đã góp phần tích cực trong việc công khai, minh bạch hoạt động của tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có công việc tại tòa án. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Bí thư Chi bộ Văn phòng, TAND tỉnh chia sẻ: Việc giải đáp, hướng dẫn trực tiếp cho người dân của Bộ phận hành chính tư pháp đã mang lại hiệu quả thiết thực, số lượt người đến liên hệ nhiều lần để giải quyết một vụ việc giảm hơn trước, khắc phục tình trạng nộp đơn tràn lan, không có căn cứ. Số lượng thông báo bổ sung đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ giảm; chưa có trường hợp nào khiếu nại về thái độ, hành vi ứng xử của CBĐV, công chức. Đơn thư của công dân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền TAND được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật, không để tồn đọng kéo dài.

Việc đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác đã tạo bước chuyển rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Thực hiện lời dạy của Bác đối với ngành Toà án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, Đảng ủy, lãnh đạo TAND tỉnh đã có nhiều biện pháp quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện 14 giải pháp đột phá nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020, các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, TAND tối cao về nhiệm vụ công tác hằng năm.

Kết quả trong 5 năm (2015-2020), Đảng ủy, lãnh đạo TAND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xét xử 1.324 vụ việc. Các vụ việc được thụ lý, giải quyết, xét xử bảo đảm đúng thời hạn quy định, không để xảy ra kết án oan, bỏ lọt tội phạm. Chất lượng giải quyết, xét xử, tranh tụng và việc đổi mới tổ chức phiên tòa được thực hiện theo yêu cầu CCTP. Nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được xét xử kịp thời, nghiêm minh.

Ngành còn tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, bảo đảm 100% thẩm phán chủ tọa ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xét xử, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thẩm phán đối với chất lượng bản án, quyết định được ban hành. Riêng vụ án hành chính, ngành chỉ đạo CBĐV, thẩm phán kiên trì làm tốt công tác hòa giải, góp phần hạn chế khiếu kiện đông người, tăng cường đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Đồng thời, thực hiện kiểm tra thường xuyên việc giải quyết, xét xử các loại án và thi hành án hình sự của các đơn vị tòa án cấp huyện. Thông qua kiểm tra đã kịp thời khắc phục tồn tại, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án của TAND hai cấp trong tỉnh.

Ngành cũng thường xuyên rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong TAND hai cấp; thường xuyên kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Đảng ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh xây dựng kế hoạch, thực hiện đúng yêu cầu tinh giản biên chế, sắp xếp, giảm từ 5 tòa chuyên trách xuống còn 3 tòa. Việc tổ chức lại các tòa chuyên trách bảo đảm công khai, dân chủ, không làm ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chung.

Kế thừa kinh nghiệm và phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới TAND hai cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn đảng bộ, cổ vũ CBĐV, công chức thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lê Mai

Theo https://www.baohanam.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website