Điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2401 lượt xem

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bắt đầu từ cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Đảng bộ huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình quyết tâm trở thành lá cờ đầu, cụ thể hóa nội dung học và làm theo lời Bác.

Phản hồi