Lãnh đạo Thành ủy Điện Biên Phủ biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: MP)

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 20/9/2021; Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 14/2/2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân”; tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên cấp tỉnh, kết nối đến 48 điểm cầu trong tỉnh, với hơn 1.100 đại biểu tham dự để học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022.

Ngành tuyên giáo Điện Biên tích cực đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt chuyên đề, biên soạn tài liệu, chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, treo pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về thực hiện Kết luận số 01-CT/TW gắn với các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước ở trụ sở các cơ quan, đơn vị, trên các trục đường lớn. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh tích cực chia sẻ các bài viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội (facebook, zalo)...; phối hợp với hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng 01 phim phóng sự ngắn về cá nhân điển hình trong học tập, làm theo Bác phát trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam đồng thời phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương.

Trên cơ sở mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững". Ban Thường vụ lựa chọn 3 nội dung đột phá thực hiện Chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bao gồm: Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; Tập trung nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực thu hút mạnh nguồn lực cho đầu tư phát triển và Phát triển nguồn nhân lực, nhất là ngồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển. Căn cứ nội dung đột phá của Tỉnh ủy, các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn lựa chọn nội dung đột phá toàn khóa để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ đầu nhiệm kỳ; nội dung đột phá sát với nhiệm vụ, sát với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung giải quyết các vấn đề xã hội và Nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng Đảng. Tiêu biểu như: Huyện ủy Tủa Chùa “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Tủa Chùa phát triển bền vững”; Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh “Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ”; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh “Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư tự do, xuất, nhập cảnh trái phép ở địa bàn khu vực biên giới tỉnh Điện Biên”; Thành ủy Điện Biên Phủ "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Thành phố Điện Biên Phủ trở thành đô thị văn minh, giàu, đẹp, là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ của vùng Tây Bắc”;...

Nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo

Các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW để phát triển các mô hình hay, cụ thể, thiết thực để học tập và làm theo, như: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Điện Biên đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn Ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố triển xây dựng các mô hình nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới. Tiêu biểu như: Triển khai tới 230 khu dân cư thuộc huyện Tủa Chùa thực hiện mô hình “Dòng họ bình yên”; 75  khu dân cư thuộc huyện Mường Nhé thực hiện mô hình “Tổ tự quản về an ninh biên giới”; 49 khu dân cư thuộc thị xã Mường Lay thực hiện mô hình “Tổ tự quản về an toàn giao thông”; 701 khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Các mô hình trên trên từng bước đi vào nền nếp và hoạt động hiệu quả, phát huy vai trò của cấp uỷ, chính quyền và vai trò tự quản của người dân ngay từ khu dân cư.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch:Cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết đến từng người, từng hộ gia đình trong khu vực phong tỏa, các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ từng hộ gia đình, từng cá nhân vượt qua khó khăn trong dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn thường xuyên “3 bám, 4 cùng” với đồng bào các dân tộc trên địa bàn, cùng nhân dân bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc Tổ quốc (Báo Điện Biên Phủ online) 

Thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”. Nhằm góp phần cùng chính quyền các cấp hỗ trợ Nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự, triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tiến độ của dự án, nhất là đảm bảo đời sống, lợi ích  hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền lợi của nhà đầu tư  trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại các dự án trọng điểm, giai đoạn trọng điểm. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã hướng dẫn Ban Tuyên giáo thành uỷ phối hợp với UBND Thành phố tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy cho chủ trươngthành lập các tổ tuyên truyền đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn (bao gồm cả những dự án đang triển khai, những dự án đã được phê duyệt chuẩn bị triển khai). Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong đó chú trọng công tác tư tưởng, kịp thời phối hợp xử lý, định hướng thông tin, tuyên truyền phù hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp đã được dư luận và Nhân dân đồng tình ủng hộ; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm như: hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên; giải quyết dứt điểm các dự án đình trệ kéo dài nhiều năm (Dự án đường 60m, Dự án Hạ tầng kỹ thuật khung)... Bên cạnh đó, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng được cải thiện rõ rệt, huy động nguồn lực từ các thành phần kinh tế tiếp tục tăng cao; thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn như: Sun Group, FLC, Vingroup, Hải Phát, Flamingo… quan tâm nghiên cứu, khảo sát, đăng ký đầu tư; nhiều dự án triển vọng, có khả năng tạo động lực cho phát triển đang được gấp rút nghiên cứu quy hoạch và triển khai thực hiện. 

Thông qua triển khai thực hiện, nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, Điện Biên đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động ở các cấp, các ngành và địa phương. Việc  triển khai các mô hình nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, thiết thựctăng cường xây dựng Đảng trong sạch - vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.