Điểm sáng về học tập và làm theo Bác ở ngã ba biên giới Sín Thầu

Cán bộ Đồn Biên phòng A Pa Chải dạy tin học văn phòng cho chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: Anh Dũng

Học tập và làm theo Bác sát với điều kiện thực tiễn

Để nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Kết luận 01) thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Pa Chải đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo đồng bộ, thiết thực. Trong đó, đưa nội dung thực hiện Kết luận 01 vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm.

Trên cơ sở những chủ trương, lãnh đạo của Đảng ủy đơn vị, hằng năm, các cấp ủy, chi bộ trực thuộc, chi đoàn và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đều chủ động xây dựng kế hoạch, viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện theo từng cương vị công tác. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được gắn với việc chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, nói và làm theo nghị quyết của Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ động phát hiện, phòng, chống âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022, 2023 được đơn vị triển khai nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo kế hoạch đề ra; nội dung gồm: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”;

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn mới”.

Qua học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận 01 đã nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Bên cạnh đó, việc quán triệt thực hiện Kết luận 01 đã được gắn với nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của các cấp về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp đạt hiệu quả, mục đích, yêu cầu đề ra như: “Đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đơn vị giai đoạn 2020-2025”; “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; “BĐBP chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”...

Lan tỏa phong trào làm theo lời Bác Hồ dạy

Ngoài việc triển khai thực hiện những mô hình, chương trình theo kế hoạch của cấp trên, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng A Pa Chải đã xây dựng, triển khai những mô hình mới nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy. Điển hình như mô hình “Vườn cây Biên phòng” được triển khai dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) tại 2 gia đình thuộc bản Tá Miếu và bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé với số lượng 200 cây ăn quả chất lượng cao.

Ngay sau khi triển khai, đơn vị đã nhân rộng mô hình tới 30 hộ dân trên địa bàn, bằng việc kết nối hỗ trợ nhân dân với 1.300 giống cây ăn quả như: Mít Thái, nhãn lồng, vải thiều..., tổng giá trị khoảng 110 triệu đồng; đồng thời phổ biến, tập huấn cách thức trồng và chăm sóc cây cho nhân dân. Dự kiến, khoảng 2 năm đến 3 năm tới, số lượng cây này sẽ đơm hoa kết trái, đem lại sản phẩm và mang nguồn thu đáng kể cho nhân dân trên địa bàn.

Hay như Chương trình “Ánh sáng vùng biên” do Đồn Biên phòng A Pa Chải khởi xướng vào tháng 7/2023. Đơn vị đã kết nối với Ngân hàng TP Bank và một số nhà hảo tâm triển khai lắp đặt 30 cột đèn năng lượng tại trục đường thuộc bản A Pa Chải, trụ sở UBND xã Sín Thầu và các tổ, chốt, trạm thuộc đồn Biên phòng, tổng trị giá 130 triệu đồng. Tuyến đường được thắp sáng đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, vui chơi giải trí của nhân dân, đồng thời xóa bỏ những tiềm ẩn gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn vào ban đêm. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục kêu gọi, kết nối để triển khai lắp đặt đèn năng lượng tại các bản chưa có điện thắp sáng nơi công cộng.

Với mô hình “Phổ cập tin học cho chiến sĩ trong đơn vị”, tháng 8/2023, Đồn Biên phòng A Pa Chải đã bố trí 1 phòng học, 5 máy tính và phân công cán bộ giảng dạy tin học văn phòng cho chiến sĩ đơn vị vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Qua đó, giúp các chiến sĩ từng bước nắm được những kiến thức cơ bản về tin học văn phòng, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm tại địa phương sau khi xuất ngũ. Đây cũng là phương tiện hỗ trợ đắc lực các chiến sĩ học tập, ôn luyện kiến thức để tiếp tục thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và lan tỏa trong các mô hình, chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website