Điểm nhấn từ sự chủ động và sát thực tiễn

Hội thảo khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ TP Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” sáng 30/3

Linh hoạt và chủ động

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhắc nhở, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định đến uy tín và năng lực lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng. Sự vững mạnh của tổ chức cơ sở Đảng không phải là số lượng đảng viên nhiều hay ít mà ở sức mạnh đoàn kết nhất trí trong Đảng; về tính tổ chức kỷ luật, sự thực hiện dân chủ... Thực hiện những lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, với sự đoàn kết, chủ động, đổi mới trong xây dựng Đảng tại TP Hà Nội như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, thấm sâu vào nhận thức và hành động của các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở

Thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp với nhiều khó khăn, thử thách chưa có tiền lệ, Hà Nội đã nỗ lực vượt qua. Trong đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục ghi dấu ấn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai quyết liệt, linh hoạt từ TP đến cơ sở, tạo tiền đề quan trọng để Hà Nội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị khác. Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng tại TP Hà Nội là cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để kiểm soát dịch Covid-19, thích ứng an toàn, đồng thời, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội.

TP Hà Nội cũng tập trung chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính theo kế hoạch đã được duyệt; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành và đưa vào triển khai Đề án số 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ TP Hà Nội trong tình hình mới”.

Trong đó, nhiệm vụ số một là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò của sinh hoạt chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tại các cấp ủy, cũng luôn xác định công tác cán bộ, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy là giải pháp đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý giai đoạn 2022 - 2025 sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài. Cùng với đó, quận Tây Hồ triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó tiếp tục nêu cao vai trò của bí thư cấp ủy, lựa chọn nội dung sinh hoạt trúng, đúng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tiếp tục hướng nhiều hơn về cơ sở

Cùng với làm tốt công tác xây dựng Đảng, sự cố gắng, đoàn kết, đồng lòng, TP Hà Nội đã sớm thiết lập “trạng thái bình thường mới” để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, mặc dù vẫn còn những khó khăn, nhưng bước sang năm 2022, kinh tế Hà Nội đang có đà tăng trưởng tốt. GRDP quý I/2022 tăng 5,83% so với cùng kỳ năm trước...

Tiếp tục những kết quả đã có, Hà Nội đang tiếp tục triển khai mạnh mẽ những nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, tiếp tục rà soát, kiện toàn, hoàn thiện mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Ðổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của tổ chức đảng các cấp, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề. Tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng, lấy chuyển biến từ cơ sở làm mục tiêu và thước đo kết quả công tác xây dựng Ðảng; chú trọng những địa bàn xung yếu, vùng xa trung tâm, ở các Đảng bộ, chi bộ yếu kém…

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu các cấp ủy phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, sâu sát thực tiễn, hướng về cơ sở toàn diện và hiệu quả; vừa giải quyết những vấn đề cấp thiết trước mắt, vừa quan tâm các vấn đề chiến lược phù hợp với thực tiễn TP. Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp với địa phương, đơn vị, tạo hiệu quả trên các mặt công tác. Nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TP đạt hiệu quả cao hơn. Và những kết quả đã có chính là những kinh nghiệm quan trọng để Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Hà Bình

Theo https://kinhtedothi.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website