Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh là 01 trong 07 chi bộ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh làm điểm thực hiện chuyên đề năm 2024.

Căn cứ vào 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chuyên đề năm 2024, Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối và cấp uỷ chi, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch thực hành tốt, hiệu quả tiết kiệm về kinh phí, thời gian, sử dụng trang thiết bị trong công tác, lao động, sản xuất.

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối chỉ đạo cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản thu nhập theo quy định. Kiểm tra, kiểm soát tốt việc thu, chi của cơ quan, đơn vị; của chi bộ, đảng bộ đúng quy định về quản lý tài chính. Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thanh tra nhân dân trong giám sát việc quản lý, thu, chi tài chính cơ quan, đơn vị.

Ông Phạm Văn Chỉnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, Đảng bộ Khối bao gồm các cơ quan, đơn vị, sở, ngành tỉnh trực tiếp tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đó công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống và ý thức đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được chú trọng và đẩy mạnh thực hiện.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện được các đơn vị cụ thể hóa theo chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Phạm Văn Chỉnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (bên phải) dự họp Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Để triển khai, thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2024, Ban thường vụ Đảng uỷ Khối chọn 03 chi bộ cơ sở và 04 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở trong mỗi loại hình tổ chức cơ sở đảng trong khối làm điểm tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2024 với việc làm, mô hình cụ thể. Hằng tháng, các đơn vị tổ chức sinh hoạt các nội dung liên quan đến thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; “tự soi, tự sửa”; việc thực hiện cam kết của đảng viên; hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm có đánh giá kết quả thực hiện, cụ thể.

Các chi bộ được chọn làm điểm thực hiện gồm: Chi bộ Thanh tra tỉnh; Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi bộ Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi bộ Phòng kê khai kế toán thuế thuộc Đảng bộ Cục thuế Tây Ninh; Chi bộ hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng tỉnh; Chi bộ Phòng hành chính quản trị thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh.

Theo đó, các đơn vị làm điểm, hằng tháng tổ chức sinh hoạt, nội dung sinh hoạt tài liệu tập trung sâu về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bám sát nhiệm vụ, hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện đạt kết quả tích cực.

Về sinh hoạt chuyên đề quý, ngoài 07 chi bộ được chọn làm điểm, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, cấp uỷ cũng chủ động tổ chức sinh hoạt 01 chuyên đề quý về thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đảng viên Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia góp ý kiến chuyên đề về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tháng 6/2024.

Trong quá trình sinh hoạt, Đảng uỷ Khối cử các tổ công tác dự họp chi bộ của các cơ quan, đơn vị để rút kinh nghiệm, có những chỉ đạo, hướng dẫn nhằm thực hiện chuyên đề năm 2024 đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Đánh giá về kết quả thực hiện thời gian qua, ông Phạm Văn Chỉnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, về cơ bản, ở các đơn vị làm điểm, cấp ủy chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch, nội dung theo chỉ đạo của cấp trên; trong tổ chức sinh hoạt đã tập trung thảo luận sâu về các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nội dung sinh hoạt liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian tới, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiệm túc các văn bản cấp trên về thực hiện chuyên đề năm 2024. Dự kiến tháng 8/2024, Đảng uỷ Khối sẽ tổ chức cuộc thi kể chuyện về "Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, nội dung cơ bản, cốt lõi chuyên đề 2024, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website