Đảng viên tiên phong học Bác

Công chức Bộ phận Một cửa phường Đắc Sơn (TP. Phổ Yên) luôn tận tâm phục vụ nhân dân.

Đảng bộ TP. Phổ Yên hiện có gần 9.000 đảng viên, sinh hoạt tại 45 chi, đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ Phổ Yên xác định rõ, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ hàng đầu đối với đội ngũ đảng viên.

Thời gian qua, Đảng bộ đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác với nhiều cách làm phù hợp, sáng tạo, hiệu quả, trong đó công tác tuyên truyền được chú trọng.

Thành uỷ Phổ Yên đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01 và các chuyên đề thường xuyên, có chiều sâu, gắn với các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Các đợt học tập, tỷ lệ đảng viên tham gia luôn đạt trên 97%. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt thường kỳ của mỗi chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị mang lại hiệu quả thiết thực, gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể.

Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, việc học tập và làm theo Bác đã có sức lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của đội ngũ đảng viên.

Tùy vào nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị, việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, với từng tiêu chí, nội dung hoạt động.

Các cấp ủy đảng chú trọng xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, chọn một số công việc, vấn đề mang tính chất đột phá; có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài.

Mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ và tập thể các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm thực hiện nêu gương, tự phê bình và phê bình; không ngừng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Qua phong trào đã có nhiều đảng viên thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, lối sống, thực hiện các nhiệm vụ. Bà Nguyễn Thị Oanh, đảng viên Chi bộ xóm Cống Thượng, xã Hồng Tiến, là một trong số đó. Cũng từ suy nghĩ “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, bà Oanh luôn tích cực đi đầu trong mọi phong trào. Khi xóm triển khai làm đường bê tông, bà là một trong những người đầu tiên đồng ý hiến đất, tháo dỡ các công trình để xây dựng đường xóm.

Tính đến nay, gia đình bà Oanh đã hiến hơn 1.000m2 đất để xây dựng các công trình nông thôn mới. Sự gương mẫu của bà đã lan tỏa tinh thần hy sinh lợi ích của bản thân vì lợi ích chung, vì vậy, ngoài các đảng viên của Chi bộ Cống Thượng, người dân trong xóm cũng nhiệt tình hiến đất, nhà ít thì vài chục m2, nhiều thì 300m2.

Không riêng bà Oanh, việc học tập và làm theo tấm gương của Bác đã làm thay đổi nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Với tinh thần học Bác từ những việc làm nhỏ nhất, thiết thực nhất, những cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, thái độ, lối sống của mình; nhiều cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là những hạt nhân trong các cơ quan, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website