Đảng bộ xã Sơn Bình học và làm theo Bác

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vàng A Tắng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Bình cho biết: “Đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc, với tổng số 102 đảng viên. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Đường, Đảng ủy kịp thời xây dựng, ban hành văn bản để lãnh, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW chuyên đề toàn khóa và hàng năm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn.

Sau khi học tập, nghiên cứu chuyên đề toàn khóa và hàng năm, các cán bộ, đảng viên và Nhân dân xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài trong mọi hoạt động của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã.

 

 Lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Bình tuyên truyền nội dung Kết luận 01-KL/TW tới cán bộ, đảng viên, Nhân dân bản Nậm Dê.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị đưa nội dung Kết luận số 01-KL/TW vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận... của Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tạo động lực để mỗi tổ chức, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.      

Công tác triển khai, quán triệt Kết luận 01-KL/TW được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập những nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Giai đoạn 2021-2025, 98% cán bộ, đảng viên; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 12 cán bộ chủ chốt nêu gương với 12 việc học và làm theo Bác.

Các chi bộ đã triển khai một cách nghiêm túc, sáng tạo công tác tuyên truyền bằng hình thức như: thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, trực tuyến, qua zalo nhóm kết hợp với tự nghiên cứu… tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể và cá nhân, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác được biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, đời sống thường ngày, nhất là phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tương thân, tương ái, chung sức, đồng lòng cùng với chính quyền và Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế…

Cấp ủy, chi bộ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nghiêm túc, chặt chẽ gắn với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Cán bộ, đảng viên nêu cao việc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị, nâng cao ý thức trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, khắc phục dần tình trạng nể nang, né tránh. Sau kiểm điểm, các tập thể, cá nhân đã chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra với các giải pháp cụ thể, sát thực, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Vàng A Giàng - Bí thư Chi bộ bản Chu Va 8 chia sẻ: “Hàng năm, các đảng viên trong chi bộ đều đăng ký từ 1 - 2 việc làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Với vai trò là bí thư chi bộ, tôi học Bác ở đức tính nêu gương, luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của xã. Đồng thời, tích cực tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng phát triển kinh tế tới bà con để người dân tích cực hưởng ứng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, những năm trở lại đây, người dân mạnh dạn xây dựng chuồng trại kiên cố phát triển chăn nuôi đại gia súc, nuôi cá nước lạnh, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày một phát triển".

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website