Đảng bộ Vietcombank đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

Chương trình Gala Hội thi Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Văn hóa kinh doanh hay cụ thể hơn là văn hóa doanh nghiệp và văn hóa doanh nhân là thành tố hết sức quan trọng bảo đảm cho sự phát triển liên tục và bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong hoạt động, sản xuất kinh doanh ngày nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cần chú trọng đến văn hóa đạo đức, với các giá trị cốt lõi là cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mỗi doanh nghiệp cần xây dựng văn hoá đạo đức doanh nghiệp của mình như là nét riêng, bản sắc riêng của doanh nghiệp.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm của mình đến hoạt động của ngành Ngân hàng và đạo đức của cán bộ ngân hàng. Người luôn dặn dò cán bộ ngân hàng phải nâng cao đạo đức cách mạng và hết lòng phục vụ nhân dân. Trong Thư gửi Hội nghị cán bộ tài chính, ngày 20/2/1952, Bác đã viết: "Cán bộ kinh tế tài chính phụ trách nhiều tiền của, mà chưa hoàn toàn thông thạo việc quản lý tiền của ấy. Cho nên chúng ta cần phải ra sức học tập quản lý tài sản quốc gia mà ngành mình phụ trách. Đồng thời phải trau dồi đạo đức cách mệnh: chí công, vô tư, cần, kiệm liêm, chính. Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, phụng sự kháng chiến. Dùng cách thật thà tự phê bình và phê bình, để tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu, để cùng nhau tiến bộ. Chiến sĩ ta liên tiếp thắng giặc ngoài mặt trận. Tôi mong rằng: Các chú là chiến sĩ kinh tế tài chính ở hậu phương, cũng cố gắng thi đua sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, vượt mọi khó khǎn, làm cho mặt trận kinh tế - tài chính của ta cũng thắng lợi như mặt trận quân sự". Như vậy, bên cạnh việc cần nâng cao trình độ chuyên môn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng đến yêu cầu về đạo đức đối với cán bộ ngân hàng là phải  “chí công, vô tư, cần, kiệm, liêm, chính” và “tẩy trừ những thói tham ô lãng phí và bệnh quan liêu” vì được giao phụ trách nhiều tiền của, tài sản quốc gia.

Trong giai đoạn hiện nay, đạo đức ngân hàng càng được quan tâm vì trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, rủi ro đạo đức là điều luôn hiện hữu. Nhằm hướng cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong ngành Ngân hàng rèn luyện đạo đức, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-NHNN, ngày 19/5/2006, về Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong Chương trình có các quy định cụ thể trong các lĩnh vực: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, các doanh nghiệp trực thuộc NHNN, tổ chức tín dụng; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện minh bạch về tài sản, thu nhập.

Là một Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) có hệ thống mạng lưới trải rộng trong nước và quốc tế, với trên 18 ngàn cán bộ và người lao động. Vietcombank đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo, dẫn dắt thị trường theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Ngành ngân hàng. Năm 2020 và nửa đầu năm 2021, trước những tác động của dịch bệnh COVID-19, với sự chủ động và quyết tâm cao, phát huy tinh thần tiếp tục đổi mới, nỗ lực vượt mọi khó khăn thách thức, Vietcombank đã thực hiện thành công đa mục tiêu: ngăn ngừa, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống và khách hàng giao dịch; đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân vùng thiên tai lũ lụt; đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả cao; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ tính riêng năm 2020, Vietcombank đã chủ động thực hiện 5 lần điều chỉnh giảm lãi suất tiền vay và phí để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng của lũ lụt tại miền Trung với tổng số tiền lên đến 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank năm 2020 tiếp tục đạt trên 23.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ đô la Mỹ), tiếp tục là ngân hàng có mức lợi nhuận và đóng góp vào ngân sách Nhà nước lớn nhất Việt Nam. Cơ cấu thu nhập và hiệu suất sinh lời của Vietcombank đã tiệm cận với ngưỡng quốc tế và ngang tầm với các ngân hàng tiên tiến trên thế giới.

Bên cạnh việc triển khai hoạt động kinh doanh với những thành công ấn tượng, lịch sử phát triển gần 60 năm đã tạo nên một Văn hóa Vietcombank với những bản sắc riêng có, tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới, bền vững và nhân văn; có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Vietcombank, làm phong phú thêm văn hoá kinh doanh của Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

 

 Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Tư tưởng Bác soi đường các con đi

Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Văn hóa Vietcombank là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng bộ, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Cán bộ, đảng viên Vietcombank luôn nỗ lực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chú trọng xây dựng chuẩn mực, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thông qua việc tuyên truyền, phát động, lan tỏa việc học tập và vận dụng theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài việc đào tạo về kiến thức, năng lực và kinh nghiệm chuyên môn cho cán bộ, Vietcombank còn coi trọng yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp, coi việc rèn luyện đạo đức nghề nghiệp là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi cán bộ ngân hàng để đáp ứng các yêu cầu phát triển ngân hàng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Xác định hoạt động ngân hàng là ngành kinh doanh đặc biệt, nhạy cảm, gắn liền với tiền, và luôn đối mặt với nhiều rủi ro thường trực, trong đó rủi ro đạo đức là nguy cơ ngày càng lớn. Đồng thời, là lĩnh vực đòi hỏi sự minh bạch và chuyên nghiệp cao, do đó, việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ là điều hết sức quan trọng. Nguồn nhân lực yếu kém không chỉ tạo ra những hạn chế trong quản trị ngân hàng, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước. Chính vì thế, Ban lãnh đạo Vietcombank đã nhận định và đặt ra mục tiêu phải quản trị tốt, giảm thiểu nguy cơ rủi ro này thông qua giáo dục đạo đức nghề nghiệp và coi đó như một nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình hoạt động. Bên cạnh ban hành bộ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và đảng viên, Vietcombank còn thiết lập một hệ thống kiểm soát đặc biệt từ những quy trình, quy định trong các hoạt động kinh doanh, thường xuyên thực hiện tập huấn, tổ chức các chương trình đào tạo cho tất cả các cán bộ từ những bộ phận làm việc trực tiếp với khách hàng, giao dịch viên, thủ quỹ, thẩm định hồ sơ, ra phán quyết tín dụng tới các bộ phận nghiệp vụ khác của ngân hàng.

Ngân hàng là lĩnh vực đòi hỏi sự minh bạch và chuyên nghiệp cao, do đó, việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ ngân hàng là điều hết sức quan trọng. Hơn bao giờ hết, Vietcombank luôn coi trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp và coi đó như một nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình tái cơ cấu. Đạo đức được coi như một tiêu chí tiên quyết trong công tác tuyển dụng cán bộ. Trong các khóa đào tạo nhân viên mới, Vietcombank cũng đưa vào giới thiệu các nội dung của “Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” được Hiệp hội Ngân hàng ban hành ngày 25/02/2019 cùng với bộ quy tắc ứng xử của Vietcombank nhằm nâng cao ý thức cho đội ngũ cán bộ ngành ngân hàng về tầm quan trọng và sự cần thiết thường xuyên phải tu dưỡng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử tốt đẹp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kiến thức và kỹ năng phục vụ cho công việc, khóa đào tạo còn giới thiệu thông tin về “Văn hóa Vietcombank” với mục tiêu giúp cán bộ nắm được những nguyên tắc đạo đức cơ bản, các giá trị văn hóa cốt lõi của Ngân hàng, từ đó định hình tiêu chuẩn ứng xử văn minh, thanh lịch, biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp.

Thông qua các buổi sinh hoạt riêng tại đơn vị, các tổ chức Đảng và các Chi nhánh trong toàn hệ thống Vietcombank đã tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách linh hoạt và hiệu quả tới các đảng viên, thu hút đông đảo cán bộ, người lao động tham gia. Các đơn vị luôn chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống… 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức nhiều hành trình Về nguồn tại các di tích lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, các đảng viên và quần chúng ưu tú, người lao động của đơn vị đã được ôn lại những câu chuyện thực tế về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những bài học quý giá về đạo đức, lối sống, tư tưởng của Người để hiểu sâu sắc hơn, nhận thức đầy đủ hơn và thực hiện tốt hơn.

Trong năm 2020, để mỗi cán bộ, đảng viên Vietcombank có nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như các giá trị văn hóa tốt đẹp của Vietcombank, nâng cao đạo đức cách mạng và phẩm chất của mỗi cán bộ ngân hàng, Đảng ủy Vietcombank đã phát động và tổ chức Hội thi “Văn hóa Vietcombank dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”. Hội thi được tổ chức gồm 02 vòng thi và nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và hệ thống Vietcombank, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bằng sự sáng tạo kết hợp công nghệ 4.0, Vòng sơ khảo Hội thi đã được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với sự tham gia của 2.300 thí sinh đến từ 115 chi nhánh và công ty trực thuộc Vietcombank. Vòng chung khảo Hội thi được tổ chức với sự tham gia của 7 đội thi đại diện cho 7 khu vực đến từ 115 chi nhánh/công ty trong toàn hệ thống Vietcombank và 1 đội thi của Trụ sở chính. Các đội thi đã mang đến những phần thi hấp dẫn, sáng tạo được dàn dựng công phu thể hiện đúng tinh thần và ý nghĩa của Hội thi, truyền tải sinh động và sâu sắc những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh được thấm nhuần trong 5 giá trị văn hóa Vietcombank. Sau Hội thi, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên Vietcombank tiếp tục duy trì không khí và tinh thần của Hội thi, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức cán bộ ngân hàng, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa Vietcombank, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Những nỗ lực của Vietcombank trong việc đẩy mạnh rèn luyện phẩm chất đạo đức tác phong giao dịch trong toàn thể đảng viên và người lao động đã đem lại những kết quả tốt đẹp. Trong nhiều năm qua, phong cách, tác phong giao dịch và đạo đức của cán bộ ngân hàng Vietcombank đã được khách hàng ghi nhận. Khách hàng đến và gắn bó với Vietcombank không chỉ bởi những sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt và phù hợp mà còn bởi từ phẩm chất của cán bộ Vietcombank.  Thực hiện tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Vietcombank được Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2018 - 2020.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đưa Vietcombank phát triển bền vững, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho giai đoạn tới, Vietcombank cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết, kiên trì, “xây” đi liền với “chống”, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng về đạo đức, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, “góp phần củng cố, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tình trạng suy thoái” của cán bộ, đảng viên. Nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định của ngành ngân hàng cùng như của đơn vị, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện, biểu dương những gương việc tốt, người tốt; tích cực nhắc nhở, phê phán những nơi làm chưa tốt; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, mỗi cán bộ, Đảng viên cần ra sức rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, làm việc có phương pháp, có khoa học và có trí tuệ, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc được giao để mang lại hiệu quả cao trong công việc; thích nghi, biết học tập và tiếp thu cái mới để đáp ứng được yêu cầu của công việc trong mọi hoàn cảnh; luôn ghi nhớ và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về ngân hàng và các quy định pháp luật khác, tuân thủ quy trình nghiệp vụ của NHNN nói chung và của Vietcombank nói riêng; không làm tắt, không bỏ khâu nào trong quy trình nghiệp vụ để tránh xảy ra sai sót; luôn ý thức trách nhiệm của bản thân trước tập thể, phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; chu đáo, tận tâm trong quan hệ với khách hàng, tạo ra chất lượng dịch vụ và sự hài lòng, có được lòng tin của khách hàng, trong công việc thể hiện lối sống có văn hoá, có thái độ tôn trọng và có nghệ thuật ứng xử với khách hàng.

Ba là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống Vietcombank tiếp tục lan tỏa và phát huy các giá trị Văn hóa Vietcombank gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần chú trọng phối hợp với các đơn vị nghiên cứu lý luận đề tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, Đảng viên đi vào chiều sâu; tiếp tục ghi nhận các ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên, qua đó nghiên cứu, tổng hợp để có thể làm giàu hơn Sổ tay Văn hoá Vietcombank.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ Ngân hàng là nhiệm vụ rất quan trọng. Việc phát huy Văn hóa Vietcombank gắn với học tập Chỉ thị 05 sẽ giúp các giá trị văn hóa trở thành kim chỉ nam cho Vietcombank thực hiện mục tiêu nhiệm kỳ tới là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cơ cấu lại Vietcombank, đảm bảo tăng trưởng bền vững, an toàn, hiệu quả thực hiện khát vọng Vietcombank vươn ra biển lớn”, qua đó xây dựng Vietcombank phát triển bền vững, ngày càng khẳng định vị thế của một ngân hàng hàng đầu Việt Nam và hội nhập quốc tế thành công./.

 

Tô Thị Ngọc Hoa - Chi bộ 24

Đảng bộ Trụ sở chính Vietcombank

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website