Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng học và làm theo Bác

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chú trọng tuyên truyền các nội dung cụ thể của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Viện KSND có 6 chi bộ trực thuộc, với 61 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ Viện KSND tỉnh xác định đây là việc làm thường xuyên, sâu rộng, là điều kiện tốt để giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng, phong cách, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Cụ thể hóa các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo của đảng ủy cấp trên để xây dựng kế hoạch của Đảng bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề về học và làm theo Bác. 100% đảng viên, quần chúng xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo Bác; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu.

Năm 2022, Đảng bộ xây dựng kế hoạch học tập với nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”, triển khai đợt sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy Viện KSND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy tiến hành 3 cuộc kiểm tra, 4 cuộc giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, 100% đảng viên có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, không có trường hợp có biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống hoặc vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Trong công tác chuyên môn, việc thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được thực hiện đầy đủ, chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2022, tỷ lệ các vụ án Viện KSND 2 cấp truy tố đạt 100%; tỷ lệ vụ án phải trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giữ ở mức thấp. Các vụ án được xét xử khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, tạo niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp. Viện KSND 2 cấp thụ lý kiểm sát, giải quyết 695 tin báo tố giác tội phạm, trong đó, cơ quan điều tra giải quyết 638 tin, tạm đình chỉ giải quyết 63 tin. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 100%. Ban hành 23 kiến nghị trong hoạt động điều tra, 18 kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực hình sự, 11 kiến nghị đối với tòa án…

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành. 100% cán bộ, đảng viên có đạo đức tốt; lối sống giản dị, lành mạnh; thực hiện nghiêm những điều đảng viên, kiểm sát viên không được làm. Không có trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc vi phạm bị xử lý kỷ luật; cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đều nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thực sự nêu gương để cán bộ, quần chúng học tập và làm theo. Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng, phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành kiểm sát. Triển khai công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, tổ chức nhiều đợt học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy mới ban hành. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, Đảng bộ kết nạp đạt 100% đối với nguồn quần chúng đủ điều kiện. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025; thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về việc giữ mối liên hệ giữa đảng viên và cấp ủy nơi cư trú, 100% đảng viên được cấp ủy nơi cư trú đánh giá xếp loại tốt...

Năm 2022, Đảng bộ Viện KSND tỉnh khen thưởng 1 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua dẫn đầu khối cho 3 tập thể, Bằng khen cho 2 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 2 năm liên tục (2021 - 2022); tặng Bằng khen cho 6 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website