Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lựa chọn việc đột phá

Giữ gìn trật tự văn minh đô thị

Trên cơ sở nội dung đột phá của tỉnh và từ tình hình thực tiễn của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã lựa chọn nội dung đột phá của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: “Phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, viên chức từ thành phố đến cơ sở trong thực thi công vụ”. Đồng thời, mỗi năm, Đảng bộ thành phố đã lựa chọn các hạn chế, nổi cộm trong thực hiện nhiệm vụ là nội dung đột phá để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đề ra các giải pháp, việc làm cụ thể để triển khai khắc phục ngay. Năm 2016, Đảng bộ thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện.

Năm 2017, 2018, Đảng bộ thành phố lựa chọn nội dung đột phá là “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức” gắn với thực hiện “quản lý quy hoạch trong xây dựng và phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang” để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã ban hành Chỉ thị 01 về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Thực hiện Chỉ thị 01, UBND thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị. Với sự chỉ đạo quyết liệt, siết chặt quản lý của các cấp ủy, chính quyền thành phố, ý thức tự giác, chấp hành trật tự văn minh đô thị của người dân từng bước được cải thiện. Nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vảy, bậc tam cấp, biển quảng cáo… vi phạm hành lang vỉa hè. Hàng quán cũng đã được người dân bày bán gọn gàng, không chiếm vỉa hè để kinh doanh. Thành phố đã xây dựng được 10 tuyến phố văn minh đô thị, nâng số lượng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn lên 18 tuyến, góp phần chuẩn bị các điều kiện vững chắc để đạt tiêu chí đô thị loại II.

 

 Lãnh đạo UBND phường Đội Cấn kiểm tra tiến độ xây dựng tại trường Mầm non Đội Cấn

Đối với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy đã ra Nghị quyết số 22 NQ/TU ngày 01/8/2016 về xây dựng Trung tâm Hành chính công thành phố; chỉ đạo UBND thành phố xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố (nay là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính). UBND thành phố đã quán triệt triển khai xây dựng đội ngũ cán bộ “Kỷ cương, năng động, sáng tạo, quyết liệt và chuyên nghiệp”. Đồng thời, triển khai cho cán bộ công chức ký cam kết chấp hành thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, giao tiếp, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các cán bộ thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tại đây…Do đó, thái độ tác phong, nền nếp làm việc trong giao tiếp với cá nhân, tổ chức có nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân đã rút ngắn được 30% thời gian giải quyết.

Chăm lo đời sống cho nhân dân

Năm 2019, Đảng bộ thành phố lựa chọn nội dung đột phá là “Chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ thành phố đã lựa chọn 9 việc cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và giải quyết. Đây là những vấn đề thiết thực, liên quan đến những lợi ích sát sườn của người dân như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các khu tập thể; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho một số trường và hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn cho các trường tiểu học; hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị các trạm y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn… Kết quả, trong năm các xã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí về thu nhập, giao thông, trường học, môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 23 hộ ở khu tập thể Thương nghiệp cũ (ở phường Tân Hà) và ở Khu tập thể Giao thông - Xây dựng (thuộc phường Phan Thiết); phê duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu tập thể xây dựng Đội 4 (thuộc phường Tân Hà); kiểm tra, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với 10/16 hộ tại Khu tập thể Công ty Dược và Vật tư Y tế (thuộc phường Phan Thiết). Thành phố đã đầu tư 3,5 tỷ đồng xây mới 4 nhà vệ sinh, cải tạo, sửa chữa 15 nhà vệ sinh của các trường tiểu học; đầu tư 10 tỷ đồng để xây dựng mới 2 trạm y tế xã.

Bám sát nội dung đột phá của Đảng bộ, các cấp ủy cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội và từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên lựa chọn giải quyết những việc còn hạn chế, yếu kém trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là việc làm cụ thể, thiết thực để với nhiệm vụ trọng tâm là “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân” để giải quyết.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường An Tường là một trong những tập thể tiêu biểu trong học và làm theo Bác Hồ. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường An Tường cho biết, mỗi năm, MTTQ phường lựa chọn ít nhất 1 việc cụ thể để học và làm theo Bác. Trong đó, năm 2018 và 2019, Ủy ban MTTQ phường đã hoàn thành được 4 việc đột phá là: Phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ cho 1 hộ nghèo thôn Thăng Long 4 (nay là tổ 19) xây nhà “Đại đoàn kết”; thành lập thí điểm 1 tổ tự quản trong việc cưới, việc tang và lễ hội tại thôn Trung Việt 2 (nay là tổ 9); thành lập 3 nhóm tự quản về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại thôn Sông Lô 3, 5, 7 (nay là tổ 13, 15, 16); nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản trong toàn phường lên 38 mô hình và vận động nhân dân thôn Sông Lô 7 (nay là tổ 16) đóng góp được 57 triệu đồng làm đường 190 m bê tông ngõ xóm. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn trật tự văn minh đô thị trên địa bàn.

Đồng chí Thân Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tuyên Quang khẳng định, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc lựa chọn khâu đột phá sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị đã giúp cho các chi bộ, đảng bộ đề ra các giải pháp, cách làm phù hợp trong chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bài, ảnh: Thu Hương

Theo https://baotuyenquang.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website