Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận: Thi đua học tập và làm theo Bác

Đảng bộ Khối hiện có 95 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 35 đảng bộ cơ sở và 60 chi bộ cơ sở; với 3.650 đảng viên và gần 12.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trình độ chính trị, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ cao của tỉnh. Trong đó, có nhiều cán bộ, đảng viên đảm nhận các cương vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ở các cơ quan Đảng, chính quyền, sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể và doanh nghiệp. Vì vậy, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ Khối xác định phải thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ và thực sự có hiệu quả mới tạo được sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

 Lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: D.My

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung, ban hành và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo hướng “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ đánh giá”. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức của tập thể, cán bộ, đảng viên xây dựng Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, gắn với đăng ký học tập và làm theo Bác… một cách cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ được phân công; trong đó, xác định rõ mục tiêu của từng đầu việc, lộ trình và giải pháp thực hiện. Việc tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và các kế hoạch, hướng dẫn của Đảng cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở nghiêm túc thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt được 4 lớp cho 1.356 cán bộ chủ chốt và 6 lớp cho 2.216 đảng viên; 100% chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017, 2018, 2019 và 2020; đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành việc làm thường xuyên; duy trì tốt việc gắn Chỉ thị 05 với sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng trong Khối đã đăng ký nêu gương làm theo Bác và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân thực hiện tốt đăng ký làm theo Bác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giao, có sức lan tỏa trong nội bộ và Đảng bộ Khối. Một số đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả nhất định, như: Chi bộ Hội Nông dân tỉnh, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường nhiều năm liên tục tổ chức thành công các cuộc thi tìm hiểu về Bác gắn với các chủ đề học tập và làm theo Bác hằng năm; Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức chào cờ gắn với sinh hoạt “rèn đức, luyện tài” vào sáng thứ hai hàng tuần; Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Thuận tổ chức sinh hoạt chào cờ Tổ quốc ngoài trời vào thứ hai đầu tháng để nhắc nhở ý thức trách nhiệm cán bộ, đảng viên và người lao động luôn học tập và làm theo Bác…Các chi, đảng bộ duy trì việc bình chọn gương điển hình, biểu dương tại chi bộ hàng tháng và tiến hành khen thưởng hàng quý, năm. Qua 5 năm (2016 - 2020), cấp ủy các TCCSĐ trực thuộc đã biểu dương khen thưởng 243 tập thể và 711 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Qua phân loại hằng năm, có 97,5% chi, đảng bộ cơ sở đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; 95% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 96,8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Ngoài ra, Đảng ủy Khối luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, xác định nội dung và xây dựng kế hoạch thực hiện khâu đột phá... Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung khâu đột phá gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Khối gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), tạo điều kiện để các TCCSĐ, đảng viên tham gia tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được các TCCSĐ thể hiện linh hoạt, sáng tạo; cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực; tạo ra phong trào thi đua yêu nước mạnh mẽ; tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCCSĐ; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thời gian đến, Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện thành nền nếp, xây dựng mô hình hoạt động mang tính đặc trưng riêng của Đảng bộ Khối; phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh trong sạch, vững mạnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Xuân Bính

Theo http://baoninhthuan.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website