Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam học tập và làm theo gương Bác

Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 61 đảng viên, chiếm tỷ lệ 77,22% trong tổng số cán bộ, viên chức làm chuyên môn, nghiệp vụ. Nhằm thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH Hà Nam đã cụ thể hóa nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ, chương trình công tác hằng năm.

Việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã được các chi bộ trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị và chuyên đề toàn khóa, hằng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thông qua nhiều hình thức phù hợp như: Tổ chức hội nghị chuyên đề, gắn với hội nghị họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo xây dựng mô hình điểm, gắn việc học tập và làm theo Bác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thông qua việc triển khai thực hiện mô hình, các chi, đảng bộ trực thuộc đã kịp thời biểu dương những cách làm hay, những nhân tố điển hình trong việc giải ngân vốn, huy động vốn, xây dựng các tổ tiết kiệm và vay vốn…; coi đó là những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và cũng là điểm nhấn, thể hiện sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của chi nhánh.

Nhiều mô hình điểm đã được xây dựng và nhanh chóng phát huy hiệu quả như mô hình: “Phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động” tại Chi bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm; mô hình “Tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả công việc” tại Chi bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Lý Nhân; mô hình "Cơ quan văn hóa-nếp sống văn minh, xanh, sạch, đẹp" tại Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam...

 

 Sinh hoạt Chi bộ tại Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm. Ảnh: Trần Thoan

Để các mô hình thực hiện hiệu quả theo nội dung đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ chi nhánh đã phân công từng đồng chí ủy viên phụ trách các mô hình, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chi bộ cơ sở; kịp thời đánh giá, nhân rộng cách làm hay và rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế. Chính vì vậy, hầu hết các mô hình điểm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà Đảng bộ NHCSXH đã triển khai đều đạt hiệu quả cao, có thể nhân ra diện rộng. Điển hình, mô hình “Phát huy sáng kiến tăng năng suất lao động” tại Chi bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thanh Liêm đã huy động được phần lớn cán bộ đóng góp ý tưởng mới có hiệu quả, giúp tăng năng suất, chất lượng công việc, giảm thiểu thời gian lao động cho cán bộ, tạo được sức lan toả lớn sang các chi bộ khác.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam cho biết: Kết quả triển khai nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến rõ nét để đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch được giao. Với nhiệm vụ là đầu mối thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đơn vị đã tập trung triển khai các chương trình tín dụng chính sách nhanh chóng, chính xác, an toàn và hiệu quả.

Đặc biệt, chi nhánh đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kết quả, với 12 chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện, đơn vị đã giải ngân cho 47.356 khách hàng vay với tổng dư nợ đến 31/10/2023 đạt 2.934 tỷ đồng. Trong gần 3 năm qua (2021 – 2023), chi nhánh đã giải ngân cho vay được 56.166 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, duy trì và mở rộng việc làm, tăng thu nhập, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền trên 2.556 tỷ đồng.

Có thể nói, các mô hình học và làm theo gương Bác tại Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH Hà Nam đã nhanh chóng phát huy được hiệu quả và lan tỏa trong toàn Đảng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của từng đơn vị, tập thể và cá nhân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả hằng năm 100% cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Không có cán bộ, đảng viên và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, duy trì tốt các mô hình đã xây dựng; nhân rộng các mô hình mới với mục tiêu thực hiện tốt chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm huy động tốt nguồn lực hỗ trợ các đối tượng chính sách ổn định cuộc sống.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website