Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác

Đảng bộ xã Thanh Mỹ hiện có 13 chi bộ trực thuộc, với 292 đảng viên. Đồng chí Võ Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ cho biết: Đảng bộ xã nhận thức sâu sắc rằng, “học tập” chỉ là bước đầu, là nền tảng tư tưởng, vấn đề quan trọng là phải vận động cán bộ, đảng viên thực hiện bước “làm theo”; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa nói và làm. Từ đó, xã đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, việc làm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Thực hiện Kết luận số 01, Đảng bộ xã nêu cao tinh thần “đảng viên đi trước”, khuyến khích các đồng chí cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua. Trên tinh thần chỉ đạo của xã, hàng năm, cán bộ, đảng viên đã chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện các phần việc cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị, đoàn thể, cụ thể như: phân công 120 lượt người sưu tầm kể 120 mẫu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Quán triệt nghiêm túc việc tổ chức công khai kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, kế hoạch thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chọn điểm chỉ đạo thực hiện mô hình “làm gương mẫu mực” nhóm 1 thuộc Chi bộ Y tế; “tích cực làm theo” nhóm 2 thuộc Chi bộ ấp Ô Tre Lớn; “tích cực làm theo” nhóm 3 là Chi bộ Trường Tiểu học Thanh Mỹ B.

Nhóm “trên làm gương mẫu mực”, có 84/84 đồng chí là tập thể Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, các ban, ngành, đoàn thể xã và chi ủy viên chi bộ luôn gương mẫu chấp hành tốt sự phân công nhiệm vụ, chấp hành tốt 19 điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tác phong làm việc dân chủ, gần gũi, hòa đồng với tập thể; luôn lắng nghe và tiếp thu cái mới. UBND xã kịp thời cụ thể hóa nghị quyết của Đảng ủy, HĐND để triển khai. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” tiếp tục được triển khai thực hiện, đã rà soát và báo cáo về trên có 134 thủ tục hành chính.

Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, 02 năm (2021 - 2022), xã bàn giao 30 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, với số tiền 1,4 tỷ đồng; vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tặng trên 1.600 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn, với tổng số tiền hơn 490 triệu đồng. Năm 2022, xã giảm 13 hộ nghèo, đạt 136% so nghị quyết. UBND xã tập trung chỉ đạo lắp đặt cột đèn chiếu sáng các tuyến đường, góp phần xây dựng tiêu chí nông thôn mới (NTM). Qua đó, 04 ấp Nhà Dựa, Cây Dương, Ô Tre Lớn, An Chay lắp đặt 87 cột cờ gắn đèn chiếu sáng, với kinh phí trên 138 triệu đồng.

Nhóm “dưới tích cực làm theo”, chúng tôi được giới thiệu về Chi bộ ấp Ô Tre Lớn, chi bộ trên 10 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ông Quách Văn Út, Bí thư Chi bộ ấp Ô Tre Lớn luôn tận tâm, gần dân, đi đầu trong các phong trào XDNTM, được Nhân dân trong ấp tin yêu, mến phục.

Sinh ra và lớn lên tại địa phương, hơn ai hết, ông Út hiểu rất rõ đời sống người dân ấp mình. Năm 2005, lúc ông làm Trưởng Ban Nhân dân ấp, hộ nghèo ấp còn cao, trong ấp còn nhiều đường đất lầy lội, nhiều khu dân cư thiếu cây cầu khiến việc đi học của con, em trong ấp gặp khó khăn. Điều này đã làm ông trăn trở, ông nghĩ phải tích cực hơn nữa để giúp người dân có được đời sống tốt hơn về mọi mặt. Khi có được nguồn vốn từ XDNTM, ấp được quy hoạch làm đường và ông được giao nhiệm vụ vận động Nhân dân hiến đất làm đường, làm hàng rào, trồng hoa tạo vẻ mỹ quan cho ấp NTM. Ông rất mừng nhưng công tác vận động cũng không phải dễ.

 Ông Quách Văn Út (bên phải) trao đổi với cán bộ xã về thực hiện mô hình “dưới tích cực làm theo”.

Ông Út chia sẻ: để làm được thì phải tuyên truyền cho Nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của XDNTM, đối tượng được thụ hưởng chính là người dân, nên người dân phải thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, nhưng muốn dân tin thì phải thực hiện tốt việc “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” trong triển khai thực hiện các công trình, dự án. Mặt khác, bản thân là Bí thư chi bộ phải gương mẫu đi đầu thì dân mới noi theo mà làm.

Năm 2023, Chi bộ thực hiện mô hình xây dựng ấp NTM kiểu mẫu; cán bộ, đảng viên ấp tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí theo quy định. Với lợi thế là cây lúa, hàng năm, theo lịch thời vụ, nông dân trong ấp xuống giống 03 vụ lúa, diện tích 549ha, năng suất bình quân 6,3 tấn/ha. Ấp thành lập 02 tổ hợp tác, 02 hợp tác xã.

Năm 2022, Hợp tác xã nông nghiệp Phát Tài sản xuất và thu gom 140 tấn lúa giống, bán ra cho người dân trong và ngoài xã, doanh thu ước được 1,85 tỷ đồng, lợi nhuận 100 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên theo mùa vụ cho 05 lao động, thu nhập bình quân 04 triệu đồng/tháng/lao động. Ấp có 04 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, 11 hộ cận nghèo, dự kiến cuối năm sẽ thoát hết cận nghèo. Thu nhập bình quân 53,1 triệu đồng/người/năm.

Hiện toàn ấp có 189/189 gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh, thu gom, tiêu hủy 127kg bao bì, thuốc bảo vệ thực vật; ra quân khơi thông dòng chảy các tuyến kênh trên địa bàn ấp. Đối với tiêu chí cảnh quan môi trường sạch - đẹp năm 2022, ấp vận động Nhân dân thực hiện tuyến đường hoa dài 2,2km, vận động lắp đặt 46 trụ đèn, tổng kinh phí 92 triệu đồng do Nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp.

Đảng viên Nguyễn Văn Hiệp chia sẻ: học tập và làm theo Bác ngoài bản thân tham gia công an viên ấp, tôi thường xuyên vận động gia đình và Nhân dân “làm theo” bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, như: giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực nhà ở, thu gom rác thải bỏ đúng nơi quy định. Các hộ dân giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự địa phương. Cả chi bộ và Nhân dân quyết tâm đạt ấp NTM kiểu mẫu theo nghị quyết đề ra.

Từ thực tiễn đặt ra, xã Thanh Mỹ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực. Trong đó, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức, tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân; giải quyết những vấn đề bức xúc, được dư luận quan tâm. Kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hay, việc làm tốt để tạo sức lan tỏa việc học tập và làm theo Bác trong Nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website