Chuyển biến từ việc học tập và làm theo Bác

 Tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu. Ảnh: TT

Hằng năm, các cấp Hội Cựu chiến binh trên địa bản tỉnh đều tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề hằng năm tới toàn thể cán bộ, hội viên; từng tập thể, cá nhân xây dựng và cam kết thực hiện mục tiêu phấn đấu, học tập Bác đề ra trong mỗi năm. Đồng thời, tại các lớp tập huấn hằng năm, các cấp Hội Cựu chiến binh đã chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trường Chính trị tỉnh tổ chức nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo Bác. Nhờ vậy, hằng năm, trên 95% cán bộ, hội viên đã được học tập, bồi dưỡng các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình triển khai, các cấp hội chú trọng biểu dương mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua Bản tin Cựu chiến binh Kon Tum hoặc chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, Ban Văn hóa thông tin cấp xã, phường, thị trấn.

Ông Võ Thanh Chín đánh giá: Học tập và làm theo Bác gắn với các chuẩn mực “Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”, mỗi tập thể, hội viên đã nâng cao trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong; nâng cao ý thức tự giác tham gia đấu tranh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong xã hội. Nhiều cán bộ, hội viên đã gương mẫu, tự giác đi đầu, phát huy vai trò “học trước, làm trước”, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực đấu tranh với các biểu hiện công thần, bảo thủ, quan liêu, lãng phí và tiêu cực xã hội; đồng thời phát huy vai trò trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tích cực học tập và làm theo Bác, cho đến nay, toàn Hội có 44 mô hình kinh tế, 264 mô hình đoạn đường cựu chiến binh tự quản, 13 mô hình tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, 228 mô hình tổ an ninh tự quản, 508 mô hình tổ hòa giải, 1 mô hình xử lý rác thải.

Nhiều cán bộ, hội viên trở thành tấm gương sáng, tiêu biểu được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Điển hình như, mô hình tổ hợp tác nuôi thủy sản của cựu chiến binh Phạm Văn Luốn và Nguyễn Đình Toan (Tổ dân phố 1, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) mỗi năm thu 700 tấn cá trên 60 lồng bè, 30 ao hồ với tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng; Hợp tác xã Dịch vụ kinh doanh nông sản Sáu Nhung có vùng sản xuất hơn 30ha cao su, cà phê chế biến, tổng thu nhập hàng năm từ 15 – 20 tỷ đồng; cựu chiến binh A Lễ (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) đi đầu trong vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh thôn, làng; ông A Lơn - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Glei, gương mẫu vận động gia nhân dân tích cực trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Từ những chuyển biến tích cực từ việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh các cấp tỉnh Kon Tum xác định tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương, học trước, làm trước của cán bộ chủ chốt các cấp là khâu then chốt. Đồng thời, các cấp hội luôn coi trọng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác trong từng cán bộ, hội viên. Hằng năm, các cấp hội duy trì việc nhận xét, đánh giá đối với mỗi cá nhân, tập thể một cách khách quan và chuẩn mực để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị của các cấp hội cựu chiến binh tỉnh thực sự đi vào đời sống. 

Tất Thành

Theo https://www.baokontum.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website