Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác tại Thanh Hóa

*Xác định việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ quan trọng nên ngay sau khi Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt đến toàn thể các đảng bộ, chi bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng và nâng cao chất lượng việc quán triệt, học tập các chuyên đề toàn khóa và hàng năm. Cùng với xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy còn ban hành Kết luận số 18-KL/HU với 4 nội dung, đó là: Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ; tổ chức học tập chuyên đề vào dịp 19/5 hằng năm; lập và ghi sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lập bảng tiêu chí phấn đấu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và bảng niêm yết 27 nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đón nhận và thực hiện rất tốt đã tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong toàn huyện.

 

Một góc thị trấn Vĩnh Lộc hôm nay. Ảnh: Báo Thanh Hóa

Ngoài ra, việc đăng ký nêu gương làm theo Bác và cam kết không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cán bộ, đảng viên cũng được triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hằng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể. Định kỳ hằng năm cá nhân tự đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo với chi bộ, cơ quan. Việc thực hiện đăng ký nêu gương làm theo Bác đã tác động mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực cả về ý thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở chỉ đạo của huyện và cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW, các xã đã căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương xác định rõ những nội dung đột phá để tổ chức thực hiện. Các tổ chức đoàn thể, việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội, nhất là việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Tiêu biểu như: hội cựu chiến binh với phong trào “3 công trình hợp vệ sinh”; hội nông dân với phong trào “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng”; Hội liên hiệp phụ nữ thành lập câu lạc bộ “Gia đình phụ nữ thực hiện 5 không, 5 sạch” và “Thành lập tổ thu gom rác thải tại các xã do phụ nữ làm chủ hộ”; đoàn thanh niên với câu lạc bộ “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường”…

Đặc biệt, phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện đã huy động được gần 4.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới; Nhân dân tự nguyện hiến 13,6 ha đất để mở rộng nhà văn hóa, đường giao thông. Nhờ vậy, hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn của huyện được tăng cường đầu tư, diện mạo có nhiều khởi sắc. Đáng nói hơn, năm 2019, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu đại hội.

* Để thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là quyết tâm đổi mới, xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...; đồng thời yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, bí thư, phó bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng bản cam kết thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân.

 

Lãnh đạo TP Sầm Sơn tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Ảnh: BTH

Nhiều đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã lựa chọn từ 1 đến 2 nội dung sát thực với nhiệm vụ để đưa vào sinh hoạt hàng tháng, hàng quý như: Xây dựng phong cách làm việc dân chủ, sáng tạo, nêu gương theo phong cách Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời dạy Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Ngoài ra, trên cơ sở các chuyên đề từng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc căn cứ nhiệm vụ của đơn vị, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện, tiêu biểu như: Đảng ủy phường Trung Sơn thực hiện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động dịch vụ du lịch; Trường THPT Sầm Sơn đổi mới phong cách quản lý nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; hội cựu chiến binh gương mẫu xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm…

Bên cạnh đó, việc rà soát, bổ sung các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc. Theo đó, các cấp ủy đã cụ thể hóa kế hoạch, chương trình hành động; một số tổ chức đảng đã quy định trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chương trình, kế hoạch công tác, coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

*Thời gian qua, Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện.

Chuyển biến rõ nét nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đột phá về xây dựng xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế và xây dựng trường chuẩn quốc gia. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản, sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị, ước đạt 2.350 ha. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện; kết quả sau sáp nhập đã giảm từ 386 thôn, tổ dân phố xuống còn 255 thôn, tổ dân phố. Tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông theo Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch số 741 của UBND huyện, đã giải tỏa được 8.625/8.715 trường hợp vi phạm (đạt 98,9%), không có trường hợp phải cưỡng chế...

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, các cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức... Trong công tác cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức trong huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm giải quyết nhanh kịp thời các văn bản, thủ tục của tổ chức, doanh nghiệp và công dân...

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập, làm theo Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Học tập và làm theo Bác đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, toàn diện; tạo động lực để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh./.

Bùi Xuyến (th)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website