Chuyển biến tích cực qua việc học tập và làm theo gương Bác

Nổi bật, đã tạo nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, đổi mới tác phong, phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc trong cán bộ, đảng viên, hội viên và người dân trên địa bàn. Nổi bật, xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

 Người dân ấp An Hòa, xã Định An (huyện Lấp Vò) tham gia làm đường nông thôn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Ảnh: Mỹ Xuyên 

Đảng bộ xã Định An hiện có 11 chi bộ trực thuộc với 248 đảng viên. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nội dung Kết luận số 01 đến toàn thể chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01 phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Trong đó, gắn việc thực hiện học tập và làm theo gương Bác với các nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã triển khai cho 100% đảng viên đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo gương Bác, lấy kết quả thực hiện để đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn tích cực học tập và làm theo gương Bác được thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Hàng tuần, địa phương mở chuyên mục trên sóng phát thanh tuyên truyền các gương điển hình trong học tập và làm theo gương Bác. Riêng các chi bộ trực thuộc phân công đảng viên tuyên truyền, vận động người dân phấn đấu lao động sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: mô hình “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Thuê đất sản xuất nông nghiệp gây quỹ Hội Chữ thập đỏ”, vận động thực hiện các công trình giao thông nông thôn... được người dân tích cực tham gia. Chỉ riêng năm 2022, người dân trong xã hiến đất, vật kiến trúc, vật tư, ngày công... để thi công các tuyến đường như: đường đan Xếp Nò (ấp An Ninh), đường đan Rạch Dầu Bé (ấp An Phong, xã Định An)... theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, góp phần thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng nông sản của người dân.

Theo đồng chí Phạm Văn Châu - Bí thư Đảng ủy xã Định An, qua triển khai thực hiện Kết luận số 01, ý thức chấp hành các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tinh thần trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên ở xã được nâng lên. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nổi bật, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được duy trì, nhân rộng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân tại địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website