Chợ Mới học tập và làm theo Bác

Kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quán trit, trin khai thc hin hiu qu các ni dung Kết lun 01-KL/TW ca B Chính tr, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm của tỉnh. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên.

Điểm nhấn nổi bật là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), thực hiện 4 Đề án (cầu, đường, nhà, hoa) do Ban Thường vụ Huyện ủy phát động. Đến nay, đề án nhà ở cho hộ nghèo đã huy động gần 86,4 tỷ đồng xây dựng 1.944 căn nhà; đề án xây dựng cầu bê-tông đã thc hin 121 cây cu, tng kinh phí huy động trên 53,4 tỷ đồng; đề án xây dựng giao thông nông thôn thực hiện được 176 tuyến đường, với chiều dài 175,65km, tổng kinh phí huy động trên 96,6 tỷ đồng; đề án trồng hoa và cây xanh thực hiện tại 170 tuyến đường (308,75km) với 73.035 cây, hoa các loại, tổng kinh phí huy động gần 2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần đưa huyện Chợ Mới đạt 15/15 xã NTM (5 xã NTM nâng cao), thành lp th trn Hi An…

 

Tng giy khen tp th có thành tích xut sc trong hc tp và làm theo Bác

Thực hiện chuyên đề năm 2024, kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ huyện Chợ Mới đặc biệt coi trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, gắn với vai trò cá nhân ph trách. Qua đó, tạo sự đoàn kết, nhất trí trong tư tưởng và hành động.

Đng thi, cng c tình đồng chí thân ái trong Đảng bộ trên tinh thần xây dựng, giúp nhau phát huy ưu điểm, quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện tiếp thu, tập trung giải quyết ý kiến, nguyn vng chính đáng ca Nhân dân, nhm cng c nim tin ca Nhân dân đi vi s lãnh, ch đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời khẳng định, những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hi, quc phòng - an ninh, xây dng Đảng và hệ thống chính trị đạt được trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 có đóng góp quan trọng từ kết quả học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác được phát động mạnh mẽ, gắn với thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh, chăm lo đời sống Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó, xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biu, to được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hi.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm 2024 và cả giai đoạn 2023 - 2025, Đảng bộ huyện phấn đấu hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó có công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Qua đó, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp phát huy ý thc t giác, trách nhim trong hc tp và làm theo Bác, gn vi thc hin Ngh quyết Trung ương 4, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định nêu gương. Trong đó, làm tốt hơn nữa 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương. Đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên; xem đây là giải pháp quan trọng xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền cần quán triệt, thấm nhuần sâu sắc hơn nữa quan điểm đẩy mạnh học tập và làm theo Bác là một trong những giải pháp quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi tình trng suy thoái v tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thc hc tp, Ch Mi s đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng các gương điển hình tiêu biu, gương “người tốt, việc tốt”; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng to, hiu qu trong hc tp và làm theo Bác. Cp y Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

“Đặc biệt, cần nêu cao vai trò, trách nhim trong lãnh, ch đạo, tổ chức thực hiện những khâu đột phá trên các lĩnh vực. Nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hi và Nhân dân quan tâm. Qua đó, tp trung gii quyết kp thi, tha đáng, dt đim, to đng lc phát trin kinh tế - xã hi; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện “tránh việc mới, né việc khó”, thờ ơ trước bức xúc của Nhân dân” - Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thị Minh Kiều đề nghị. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website