Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt

Chi bộ Ban Tuyên giáo huyện ủy Quỳnh Nhai sinh hoạt thường kỳ.

Chi bộ Ban Tuyên giáo có 7 đảng viên, đồng chí Lừ Mai Văn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Quỳnh Nhai, thông tin: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ tập trung lựa chọn nội dung có tính chất đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học và làm theo gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn; các phần việc đăng ký rõ nội dung, việc làm, thời gian và giải pháp thực hiện...

Năm 2022, Chi bộ đăng ký mô hình nuôi “heo đất”, với hình thức mỗi cán bộ, đảng viên ủng hộ từ 50.000 đồng/tháng trở lên để ủng hộ lắp đặt hệ thống chiếu sáng đường giao thông nông thôn xã Chiềng Ơn. Ngoài ra, một số đảng viên chủ động hỗ trợ bệnh nhân khó khăn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện; hỗ trợ việc lắp điện chiếu sáng đường nông thôn ở các xã đang hoàn thiện các tiêu chí để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chi bộ tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy tiếp tục thực hiện “Quỹ Chỉ thị 05” với số tiền đóng góp của cán bộ, đảng viên được hơn 208 triệu đồng; vận động lắp đặt 584 bóng điện thắp sáng tại các bản, xóm theo mô hình “Ánh sáng nông thôn”...

Chi bộ Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về giải quyết những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực tái định cư, đất đai, bảo vệ môi trường; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2025 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Qua nắm bắt tình hình, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành Đề án số 02 về tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La đối với một số hộ quay về nơi ở cũ.

Chi bộ tích cực tổ chức quán triệt, đề cao trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt gắn với thực hiện các nội quy, quy định về giao tiếp ứng xử, tác phong, lề lối làm việc, văn hóa công sở, xây dựng gia đình văn hóa, hương ước nơi cư trú. Việc thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Chi bộ triển khai nghiêm túc. 100% cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Trong năm, Chi bộ xây dựng và ban hành hướng dẫn ghi danh “Người tốt, việc tốt”, làm cơ sở cho việc tôn vinh, động viên, khích lệ, khen thưởng, tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Năm 2022, Chi bộ đã ghi danh cho 6 cá nhân có thành tích trong học và làm theo Bác. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Nhai đang tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm quý báu trong việc học tập và làm theo Bác. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website