Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 học và làm theo Bác

Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) kiểm tra tháng đầu huấn luyện chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024.

Để việc học tập và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, Đảng ủy Trung đoàn 762 đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, xây dựng các tiêu chí chuẩn mực về giá trị đạo đức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, chiến sĩ để làm căn cứ phấn đấu thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Cùng với việc chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết 847, Đảng ủy Trung đoàn 762 luôn quán triệt đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, chiến sĩ, nhất là vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đảng.

Với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, quần chúng theo sau”, các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 đã nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, kiên định, vững vàng; “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”. Đồng thời, lựa chọn phần việc phù hợp với nhiệm vụ, vị trí công tác để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác.

Là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), làm nhiệm vụ A2 của Trung đoàn 762 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vì vậy, Tiểu đoàn 40 đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện quân sự. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Tiểu đoàn 40 đã chủ động cụ thể hóa các mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện SSCĐ theo hướng đồng bộ và chuyên sâu. Qua các lần kiểm tra, đánh giá chất lượng hằng ngày, hằng tuần cho các đối tượng trong đơn vị về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu đề ra; trong đó, có 85% chiến sĩ đạt khá, giỏi. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, Tiểu đoàn 40 còn tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 40 đã tham gia xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 6, phường Quảng Phú với 65 ngày công; tham gia tổng dọn vệ sinh ở các phường Quảng Thọ, Quảng Cát, Quảng Tâm với 160 ngày công; đóng góp 560 ngày công để thực hiện các tiêu chí NTM ở một số xã của huyện Như Thanh. Bằng nhiều cách làm cụ thể, thiết thực, Tiểu đoàn 40 là tập thể được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương, khen thưởng, vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

Trên cương vị Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Thiếu tá Nguyễn Văn Miêu luôn gương mẫu trong lời nói, việc làm, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Phát huy tinh thần trách nhiệm, hằng năm, anh làm tốt công tác tham mưu cho chỉ huy các cấp biện pháp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng ủy, mệnh lệnh huấn luyện SSCĐ của cấp trên. Bên cạnh đó, trong các mùa huấn luyện, anh đã cùng với tập thể Tiểu đoàn 3 chuẩn bị đầy đủ cơ sở, vật chất, tu sửa lại nơi ăn ở, làm mới lại bia, bảng phục vụ huấn luyện dự bị động viên theo đúng quy định. Qua các đợt huấn luyện, được chỉ huy các cấp đánh giá cao và duy trì đơn vị bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Học tập và làm theo Bác, Thiếu tá Nguyễn Văn Miêu luôn nêu cao tinh thần tự học, thường xuyên tham gia nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện tại đơn vị. Trong đó phải kể đến các sáng kiến “Khóa vòng cò súng bộ binh” và “Thước kiểm tra góc nằm bắn các bài bắn của súng bộ binh”. Các sáng kiến của anh đã được ứng dụng rộng rãi và có hiệu quả trong công tác huấn luyện của Trung đoàn 762.

Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để Trung đoàn 762 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Minh chứng là năm 2023, trung đoàn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2023. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Trung đoàn 762 tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “tiêu biểu mẫu mực”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website