Bình Xuyên - Nhiều sáng tạo trong học tập và làm theo Bác

 Các cấp hội phụ nữ Bình Xuyên tích cực học tập, làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất. (Trong ảnh: Chi hội phụ nữ thôn Ba Gò, xã Trung Mỹ chăm sóc đường hoa trong thôn)

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác, Đảng bộ Bình Xuyên đã chủ động xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch triển khai thực hiện cho các đơn vị, địa phương. Cùng với đó là những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục xác định rõ việc tổ chức việc học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu, những phong trào, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Cùng với đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ kiểm tra, dễ đánh giá và phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị để từng cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện.

Hướng dẫn cán bộ, đảng viên xác định, đăng ký nội dung làm theo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công việc được giao, lấy việc đăng ký học tập và làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn phân loại thi đua hằng năm.

Cùng với công tác tuyên truyền, Huyện ủy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung đã đăng ký cam kết; giám sát việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động và những mô hình cũng như những việc làm theo của tập thể, cá nhân đã đăng ký thực hiện; định kỳ giao ban, sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được.

Trong năm, Đảng bộ huyện có 80 mô hình học tập, làm theo Bác được các đơn vị đăng ký triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, VH - XH, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, an ninh trật tự, quân sự quốc phòng, hoạt động sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi, xây dựng nông thôn mới; phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà, thầy cô giáo tận tâm với nghề; sáng kiến, kinh nghiệm hay…

Việc xây dựng mô hình, điển hình đã góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thi đua trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển KT - XH của địa phương; cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Tiêu biểu như mô hình xây dựng cơ quan kiểu mẫu xã Sơn Lôi; mô hình xây dựng đơn vị kiểu mẫu của Ban CHQS huyện; Đoàn Thanh niên xã hội hóa xây dựng mô hình bồn nước rửa tay, khu vui chơi cho trẻ em và cột mốc Trường Sa tại một số trường học, nhà văn hóa thôn của Huyện Đoàn Bình Xuyên…

Bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ nhiệm CLB chi hội phụ nữ thôn Thịnh Đức, xã Tân Phong phòng chống tệ nạn xã hội cho biết: Từ khi thực hiện mô hình, 100% cán bộ, thành viên CLB ký cam kết chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

100 % cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chấp hành tốt các quy ước, hương ước của thôn; cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong thôn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không vi phạm các tệ nạn xã hội; các hộ gia đình có thành viên trong CLB được tuyên truyền phổ biến các kiến thức pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt. 90% cán bộ, hội viên phụ nữ được hỗ trợ phát triển kinh tế qua nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng…

Các thành viên được tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội ngay từ thôn. Nhờ đó mà tình hình an ninh chính trị, TTATXH trong thôn luôn được ổn định.

Sau 1 năm triển khai thực hiện các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác đã tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống văn hóa, KT – XH của huyện, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong vai trò nêu gương, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức…

Từ đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân địa phương.

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thời gian tới, Huyện ủy Bình Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác với nội dung bám sát mục đích, yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị, địa phương.

Tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình toàn khóa về đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập, làm theo Bác; tổ chức rà soát, đăng ký việc xây dựng mô hình, điển hình tại các đơn vị, địa phương; trong đó lựa chọn và đăng ký 10 mô hình cam kết triển khai thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các mô hình. Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các mô hình để kịp thời phát hiện, điều chỉnh những hạn chế, yếu kém và phát huy những ưu điểm, kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Bài, ảnh: Thành An

Theo http://baovinhphuc.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website