Bình Thủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác

 Các đơn vị tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác.

Trong 2 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp ủy đảng trong quận Bình Thủy tổ chức triển khai, quán triệt và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW) sát hợp thực tế địa phương, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, CB, ĐV, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Theo đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi Kỷ yếu 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với bầu cử”, hội thi văn nghệ “Hát về Bác Hồ kính yêu”, hội thảo với chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”... Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, ĐV, nhất là người đứng đầu các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, xây dựng các cụm pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân qua các kỳ sinh hoạt lệ, sinh hoạt câu lạc bộ, các buổi giao lưu… Qua đó, nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác đã được nâng lên rõ nét, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Quận ủy và các cấp ủy đã rà soát, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm. Theo đồng chí Võ Thanh Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Tuyền, qua triển khai quán triệt, các tổ chức đảng và ĐV đăng ký công trình, phần việc cụ thể “làm theo” gương Bác. Việc “làm theo” gương Bác là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, ĐV hằng năm. CB, ĐV, công chức, đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn việc “làm theo” gương Bác với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động: xây dựng đô thị văn minh, xây dựng các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”, giáo dục truyền thống gắn với thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa…

Đảng ủy Công an quận đã lãnh đạo đơn vị chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Theo đồng chí Trương Công Thành, Phó Trưởng Công an quận Bình Thủy, qua triển khai quán triệt, năm 2022 Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thực hiện 13 mô hình hiệu quả. Trong đó, mô hình “Kết nối Zalo - Tuyên truyền pháp luật trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Trà Nóc” và tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng Facebook “Thông tin Công an quận Bình Thủy” đã nâng cao nhận thức cho nhân dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với sự phát triển của quận; gợi mở để nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương…

Theo đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các chi, đảng bộ tăng cường quản lý, giám sát CB, ĐV; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát động trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng hưởng ứng “làm theo” gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, xác định thực hiện Kết luận số 01-KL/TW là công tác trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; đưa các nội dung học tập chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ; tiếp tục nhân rộng và biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội về học tập và làm theo gương Bác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website