Biên phòng Lạng Sơn: Học và làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực

Cán bộ chiến sỹ Biên phòng Lạng Sơn thực hiện tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: langsontv.vn

Cụ thể, cấp ủy, chỉ huy các cấp toàn lực lượng Biên phòng tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong đơn vị. Nhiều mô hình sáng tạo tiêu biểu, khẳng định quyết tâm cao của Bộ đội Biên phòng trong nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị như “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Hợp sức toàn dân, tấn công tội phạm”; mô hình “Công trình dân sinh, thắm tình đồn xã”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”… đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn, lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Biên phòng Lạng Sơn tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục nghiêm túc những hạn chế, yếu kém của các mặt công tác đã được chỉ ra; ngoài ra tích cực phát huy hơn nữa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên với phương châm “trên trước dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, học đi đôi với làm; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ đột xuất, khó khăn, gian khổ...

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp toàn lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp xác định coi trọng việc quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện nhiệm vụ./.

Hạnh Dung (t/h)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website