Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa An làm theo lời Bác

 Huấn luyện khẩu đội súng phòng không kiêm nhiệm.

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có hiệu quả, Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt học tập nội dung Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung tuyên truyền, cổ động thông qua các khẩu hiệu, pa nô, bảng tin; thi kể chuyện về Bác Hồ, tham quan thực tế, học tập các mô hình hay, cách làm sáng tạo; tổ chức tọa đàm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ hằng tháng của chi, đảng bộ và tổ chức quần chúng.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Qua học tập, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ có nhận thức đúng đắn, kiên định vững vàng, tự giác tu dưỡng về đạo đức, lối sống, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2011, lực lượng vũ trang huyện tổ chức 31 lớp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% quân số tham gia.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hành động học và làm theo Bác. Theo đó, các đơn vị rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình sát với từng vị trí công tác, chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng năm, 100% cấp ủy viên các cấp hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liên tục.

Thực hiện phương châm “cụ thể, thiết thực, hiệu quả”, Ban CHQS huyện phát động việc “học tập” và “làm theo” Bác gắn với các phong trào hành động, được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng. Ban CHQS làm tốt công tác xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ; tuyển chọn công dân nhập ngũ hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị theo quy định. Hoàn thành chương trình giáo dục chính trị cho đối tượng dân quân…

Lực lượng vũ trang huyện Hòa An giúp dân làm đường nông thôn tại thị trấn Nước Hai.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động như: “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn cứu hộ... Từ năm 2015 đến nay, Ban CHQS huyện vận động quyên góp ủng hộ các loại quỹ được hơn 98 triệu đồng và gần 10.000 ngày công lao động làm đường bê tông, nạo vét kênh mương, khắc phục hậu quả thiên tai…, qua đó, góp phần tô thắm thêm tình quân - dân và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ.

Đặc biệt, việc “học tập” và “làm theo” Bác còn được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị gắn với những thói quen hằng ngày theo phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt” như: Tăng gia sản xuất vào cuối giờ chiều tất cả các ngày trong tuần, trồng rau xanh, nuôi gà, lợn để cải thiện bữa ăn; trồng cây, dọn vệ sinh trụ sở đơn vị; sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm... Cùng với đó, công tác hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ luôn được đơn vị quan tâm, chỉ đạo kịp thời.

Ban CHQS huyện Hòa An nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng và bằng khen của UBND tỉnh. Giai đoạn 2016 - 2021, Ban CHQS huyện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.        

Ngọc Dung

Theo https://baocaobang.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website