Ba đột phá trong học tập và làm theo Bác

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện Hoàng Su Phì bàn giao nhà ở
cho cựu chiến binh nghèo Vàng Quáng Phù, thôn Tả Chải, xã Bản Máy.

Thực hiện Chỉ thị 05 với chuyên đề năm 2020 là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tỉnh ủy đã lựa chọn 3 nội dung đột phá để thực hiện, đó là: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Từ việc lựa chọn các nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được xác định là nội dung đột phá đầu tiên. Qua quá trình thực hiện, có thể thấy, năm 2020 chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công được cải thiện đáng kể, nhất là qua cơ chế một cửa và Trung tâm phục vụ hành chính công, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn đạt 69%. Việc xây dựng chính quyền điện tử được triển khai mạnh mẽ, thực hiện thử nghiệm nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của tỉnh kết nối với trục chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, tỷ lệ văn bản phát hành được ký số đạt trên 85%. Tăng cường họp, làm việc trực tuyến trên môi trường điện tử, phát huy hiệu quả hệ thống giao ban trực tuyến 4 cấp. Đặc biệt, đã thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng với tỷ lệ hồ sơ thực hiện đạt 52,6%, qua đó góp phần tạo điều kiện khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xác định đây là đột phá thứ hai trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã hoàn thành sắp xếp 4 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì; hoàn thiện 11 đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; phê duyệt đề án sửa đổi, bổ sung vị trí việc làm cho 13 đơn vị. Năm 2020 thực hiện tinh giản được 732 biên chế so với năm 2019. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, quản lý, công chức, viên chức các cấp, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ và phục vụ nhân dân hiệu quả.

Đột phá thứ 3 được Tỉnh ủy xác định là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Thực hiện nội dung này, các cấp, ngành đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập cho người nghèo, đặc biệt là thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Trong năm, đã có 227 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tổ chức 4 hội chợ việc làm, 165 phiên giao dịch việc làm tại cơ sở; giải quyết việc làm cho 18.985 người, trong đó đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động 9.665 người. Hỗ trợ trên 6,3 tỷ đồng cho các địa phương và nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 26,73% năm 2019 xuống còn 22,53% năm 2020, đạt tỷ lệ 4,2%/năm.

Đặc biệt, một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy, chính quyền đối với các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo đó là Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy. Tính đến ngày 12.1.2021, toàn tỉnh có 3.669 gia đình đã triển khai xây dựng nhà, trong đó có 3.541 hộ đã hoàn thành, 128 hộ còn lại dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 để bà con được đón Xuân trong những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang. Tổng kinh phí xã hội hóa từ các đơn vị, cá nhân hỗ trợ cho chương trình là 222.793 triệu đồng. Chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, giúp các hộ nghèo giải quyết khó khăn về nhà ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no. Đồng thời, thắt chặt thêm mối quan hệ giữa nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết to lớn giúp địa phương hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Có thể khẳng định, việc lựa chọn nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với những cách làm đổi mới, sáng tạo đã trở thành động lực quan trọng giúp các địa phương trong tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo đà phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

Theo http://baohagiang.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website